Sökning: "Kajsa Svahn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kajsa Svahn.

  1. 1. Hälsorelaterad livskvalitet och psykosocial situation hos kvinnor som genomgått mastektomi med eller utan rekonstruktion

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Johanna Lydahl; Kajsa Svahn; [2015]
    Nyckelord :mastectomy; reconstruction; quality of life; psychosocial health; breast cancer; mastektomi; rekonstruktion; livskvalitet; psykosocial hälsa; bröstcancer;

    Sammanfattning : Abstract  Background:  Breast cancer is the most common cancer for women, with over 8000 of cancer cases per year. Surgery is the most common form of treatment. Basis of illness and the loss of a breast can be a big trauma for the individual and affect many aspects. LÄS MER