Sökning: "Kallvalsning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Kallvalsning.

 1. 1. Job Shop Scheduling of Cold Rolling Mills in the Aluminum Industry

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Rasmus Eriksson; Niklas Herkevall; [2022]
  Nyckelord :Funktionell verkstad; flexible job shop scheduling; job shop scheduling; optimering; makespan; linjär heltalsprogrammering; matematisk programmering; MILP; schemaläggning; sekvensering.;

  Sammanfattning : Studien genomfördes på industriföretaget Gränges Finspång AB som är en producent av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlare vilka används som komponenter främst inom bilindustrin och värme, ventilation och luftkonditionering. Aluminium är en miljöeffektiv råvara tack vare materialets naturliga egenskaper samt dess återanvändbarhet vilket har lett till att allt fler företag vill ta vara på dessa egenskaper vid tillverkning av klimatsmarta produkter. LÄS MER

 2. 2. Processens påverkan på rakhet hos bandstål : Från inkommande råmaterial till färdigt halvfabrikat

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Mineralteknik och metallurgi

  Författare :Susanna Hämquist; [2018]
  Nyckelord :strip steel; cold rolling; camber; straightness; slitter scorer; bandstål; kallvalsning; kortkrok; rakhet; rullsax;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts under våren 2017 vid Bergsskolan i Filipstad, i samarbete med voestalpine Precision Strip i Munkfors. Att producera så kostnadseffektivt som möjligt likväl att minimera material som kasseras är något företag idag ser som självklart. På samma gång som detta efterlevs bör även kundnöjdheten maximeras. LÄS MER

 3. 3. Karaktärisering av stålplåt : Metallografi och kemisk analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Rickard Petersson; Rebecca Nilsson; [2017]
  Nyckelord :forging; hot-rolling; cold-rolling; historic; steel sheet roofing ; roof sheet ; microstructure; metallography; oes; spectroscopy; smide; varmvalsning; kallvalsning; historiska; plåttak; takplåtar; mikrostruktur; metallografi; oes; spektroskopi;

  Sammanfattning : Studien har genomförts på ett antal stålplåtar från olika kulturhistoriska byggnader. När kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska renoveras måste detta göras med så god kunskap som möjligt om byggnadens olika delar och de värden dessa representerar. LÄS MER

 4. 4. Design and function of CVC rolls as a flatness actuator in a cold rolling mill

  Magister-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Jonas Johannesson; [2012]
  Nyckelord :Flatness; actuators; CVC; cluster mill; Cold rolling; strip; Planhet; ställdon; CVC; mångvalsarsverk; kallvalsning; band;

  Sammanfattning : When cold rolling thin steel strips with high tensile strength, reversible cluster mills are used. The customer’s demands are high on the products flatness, which is controlled by the different flatness actuators that the mill is equipped with. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av steady state och utvärdering av valskraft och friktion vid kallvalsning av aluminium

  Kandidat-uppsats, Materialvetenskap

  Författare :Erik Waltersson; Göran Eriksson; [2011]
  Nyckelord :Cold rolling; aluminium; rolling force; friction; steady state;

  Sammanfattning : The purpose with this thesis was to examine the cold rolling mill located at Högskolan Dalarna and to stabilize the rolling process, to achieve steady state. Experiments with cold rolling of an aluminium strip have given results for rolling force, friction, reduction, strip tension and strain hardening. LÄS MER