Sökning: "Funktionell verkstad"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Funktionell verkstad.

 1. 1. Planning a digital transformation for a company with a process layout : A study conducted at voestalpine Precision Strip AB

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Ahl; Nina Nordberg; [2018]
  Nyckelord :digitalization; implementation; digital transformation; digital transformation model; metal industry; production; process layout; digitalisering; implementation; digital transformation; digital transformations modell; metall industrin; produktion; funktionell verkstad;

  Sammanfattning : Digitalization is an upcoming trend that divides the manufacturing industry of today. As an increasing number of companies chose to implement digitalization as a business strategy, some companies still struggle with implementing digitalization into their businesses. LÄS MER

 2. 2. Funktionell Verkstadslayout vid Aspervall Instrument AB

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Masood Osama Bin; [2018]
  Nyckelord :Verkstadslayout; Funktionell verkstad; Interna transporter; Onödiga rörelser; Verktygshantering; Jobbrotation; Kompetensöverföring; Slöserier; Lean;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett projekt som startats och utförts på Aspervall instrument AB. Projektet är en del i kursen examensarbete för högskoleingenjörer i maskinteknik, MSGC17, vid Karlstads universitet, fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. LÄS MER

 3. 3. Produktionsutveckling av Funktionell Verkstad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Marcus Kullerstedt; Asutay Altay; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport presenterar ett examensarbete utfört på Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT) i Finspång. Då marknaden för medelstora gasturbiner är stark finns vill SIT öka sin produktionskapacitet för att möta ökad efterfrågan. LÄS MER

 4. 4. Logistics flow mapping of a new workshop layout at Saab in connection with the installation of a new machine

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :Anton Brandt; Christian Yngvesson; [2015]
  Nyckelord :Logistik; produktionslogistik; funktionell verkstad; kartläggning; verkstadslayout; materialflöde; logistikflöde; materialhantering;

  Sammanfattning : Examensarbetet kartlägger en verkstadsavdelning på Saab i Linköping där det i framtiden ska komma att ske en del förändringar kring verkstadslayouten på grund av att en ny maskin ska installeras. Kartläggningen görs dels för att belysa material- och verktygsflöden i verkstaden och undersöka hur dessa påverkas den framtida layoutförändringen. LÄS MER

 5. 5. Leanorienterad flödesutveckling : av kärntillverkningen på Affärsenhet Cylinder ASSA AB

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Mattias Gustafsson; Thomas Kokko; [2011]
  Nyckelord :Flöde; Lean; analys; produktion; flödesutveckling; kapitalbindning;

  Sammanfattning : Business unit Cylinder at ASSA AB in Eskilstuna are having problem with frictions in their production process. Changes are occurring and older products along with machineries are phased out and transferred to low-cost countries. This opens up possibilities to at a larger extend customize physical flows after production flows. LÄS MER