Sökning: "Jobbrotation"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Jobbrotation.

 1. 1. Funktionell Verkstadslayout vid Aspervall Instrument AB

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Masood Osama Bin; [2018]
  Nyckelord :Verkstadslayout; Funktionell verkstad; Interna transporter; Onödiga rörelser; Verktygshantering; Jobbrotation; Kompetensöverföring; Slöserier; Lean;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett projekt som startats och utförts på Aspervall instrument AB. Projektet är en del i kursen examensarbete för högskoleingenjörer i maskinteknik, MSGC17, vid Karlstads universitet, fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. LÄS MER

 2. 2. Var det bra så? : En kvalitativ studie om arbetsrotation och lärande i ICA-butiker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Adam Ahlbom; Johan Backlund; [2015]
  Nyckelord :Job rotation; work rotation; learning situation; learning process; feed-forward; feed-back; formal organisation; informal organisation; Arbetsrotation; jobbrotation; lärandesituation; lärandeprocess; feed-forward; feed-back; formell organisation; informell organisation.;

  Sammanfattning : Denna studie görs inom det arbetslivspedagogiska fältet och behandlar arbetsrotation på ICA-butiker. Syftet är att undersöka hur arbetsrotation sker hos medarbetare inom olika ICA-butiker och vilken betydelse det får för lärandet. LÄS MER

 3. 3. En för alla, alla för en! - En studie om hur teamkänsla kan skapas och bevaras i hotellbranschen.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Maria Andersson; Johanna Andersson; Cecilia Karlemark; [2009]
  Nyckelord :team; teamkänsla; hotellbranschen; företagskultur; kommunikation; konflikt och motivation; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Författare: Johanna Andersson, Maria Andersson och Cecilia Karlemark Handledare: Erika Andersson Cederholm och Veronica Åberg Problem: Det finns flera faktorer som försvårar ledarens arbete med att skapa och bevara teamkänsla. Hotellbranschen präglas av krävande arbetsförhållanden, utgörs till stor del av extrapersonal och har relativt hög personalomsättning. LÄS MER

 4. 4. Jobbrotation: ett verktyg för lärande och utveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Louise Ragnar; Petra Segerdahl; [2007]
  Nyckelord :jobbrotation; arbetsrotation; möjlighet; strategi; individuellt lärande; organisatoriskt lärande; kompetens; utveckling; narrativ metod; Adult education; permanent education; Vuxenutbildning; livslångt lärande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att analysera jobbrotation utifrån ett lärandeperspektiv. Utifrån en kvalitativ forskningsstrategi med narrativ metod har vi tagit del av fem stycken berättelser från medarbetare på AstraZeneca och Polismyndigheten i Skåne. LÄS MER

 5. 5. Mänskliga aspekter av Just-In-Time inom sågverksindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Fredrik Södersten; [1998]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den japanska produktionsfilosofin Just-In-Time (JIT) är kanske mest förknippad med leveranser som kommer rätt i tid och att rätt sak skall vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt samt att ett företag inte skall ha några lager. Även kanban är förmodligen rätt känt. LÄS MER