Sökning: "Interna transporter"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Interna transporter.

 1. 1. Transportlogistik : En undersökning av de logistiska flödena hos ett sågverk/- förädlingsföretag i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Richard Elmkvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När företag har en snabb tillväxt genom konsolidering kan det ske att visa aspekter i organisationen blir eftersläpandes. I det här fallet upplever företaget en förlorad kontroll över sina transporter till följd av en allt mer komplex transportlogistik. Målet med den här undersökning var därför att kartlägga företagets transporter. LÄS MER

 2. 2. Effekter av tillväxt genom ett informationslogistiskt perspektiv : En studie som belyser ett tillverkande företags expansiva tillväxt och transporter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Olof Karlsson; Anton Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Growth; Logistics; Supply Chain Management; Transports; Enterprise Resource Planning System; Communication; Informatics; Information Logistics; Tillväxt; Logistik; Supply Chain Management; Transport; Affärssystem; Kommunikation; Informatik; Informationslogistik;

  Sammanfattning : Många företag har under de senaste åren haft en god tillväxt inom deras organisationer som har påverkat både företagets interna och externa organisationsstruktur. Det som främst har påverkat företagen är globaliseringen då de geografiska gränserna har suddats ut, vilket har lett till att efterfrågan på produkter har ökat vilket ökar även kraven på transporterna. LÄS MER

 3. 3. Riskanalys av självkörande fordon i hamnområden : En kvalitativ studie för interna transporter av containrar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Jenniefer Bylin; [2019]
  Nyckelord :THERP; FTA; FMEA; Automated vehicles; THERP; FTA; FMEA; Automatiserade fordon;

  Sammanfattning : Today, companies face constant challenges, as the business must constantly be developed in order to compete. As new ports are being built in already existing ones, other opportunities are often made available to develop further and reduce costs and risks. Replacing some labour against automation is one of them. LÄS MER

 4. 4. Nyttan med digitala lösningar i tillverkande industrier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Fredrik Jakobson; John Cristoferson; [2019]
  Nyckelord :Digitization; performance measurement; logistics; internal transport; implementation; asset tracking; Digitalisering; prestandamätning; logistik; intern transport; implementering; asset tracking;

  Sammanfattning : Föreningen av digitala tekniker och logistiska funktioner genom koncept som Industri 4.0 kan komma att förändra många marknader. Detta medför nya förutsättningar för industriföretag som vill fortsätta växa och vara konkurrenskraftiga. Denna studie syftade till att undersöka implementering av modern digital teknik i industriföretag. LÄS MER

 5. 5. Optimering av ledtid för ett returflöde inom läkemedelsdistribution

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Mathilda Gyllsten; [2019]
  Nyckelord :Läkemedelsdistribution; Ledtid; Lean; Returlogistik; Returflöde;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att kartlägga ett returflöde av läkemedel från apotek till en distributör, samt att kartlägga det interna inleveransflödet hos distributören. Utifrån syftet har tre frågeställningar utformats: Frågeställning 1: Hur ser returflödet ut från apotek till distributör? Frågeställning 2: Hur är processen för returflödet uppbyggd hos distributören? Frågeställning 3: Hur kan returflödet hos distributören effektiviseras för att förkorta ledtiden? Metod och genomförande: En kvalitativ fallstudie utfördes på ett distributionslager för läkemedel. LÄS MER