Sökning: "Verktygshantering"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Verktygshantering.

 1. 1. Reducering av ställtider : Verktygshantering

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Hesselgren Marcus; Victor Vestberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är utfört på ett legotillverkande företag och de arbetar bland annat med avverkande bearbetning, vilket detta arbete har fokuserat på. Produktionen som bedrivs på företaget brukar kallas för HVLV produktion. LÄS MER

 2. 2. Funktionell Verkstadslayout vid Aspervall Instrument AB

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Masood Osama Bin; [2018]
  Nyckelord :Verkstadslayout; Funktionell verkstad; Interna transporter; Onödiga rörelser; Verktygshantering; Jobbrotation; Kompetensöverföring; Slöserier; Lean;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett projekt som startats och utförts på Aspervall instrument AB. Projektet är en del i kursen examensarbete för högskoleingenjörer i maskinteknik, MSGC17, vid Karlstads universitet, fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. LÄS MER

 3. 3. Processanalys vid verktygsimplementering : En kartläggning och förbättring av Scanias verktygshantering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Victoria Stjernfeldt; Malin Lönn; [2018]
  Nyckelord :standardisering; kartläggning; implementering;

  Sammanfattning : An optimization of the production at Scania is not only affected by the production flow but also by tool performance. More than 90 percent of tools used in production at Scania are custom-made, and they make up the third largest area of expenditure. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering avVerktygshantering i en Part-145

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jörgen Mensah; Mehmet Köse; [2016]
  Nyckelord :Flygteknik; Underhåll;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett examensarbete som gjorts av två studenter från Mälardalens högskola i Västerås på akademin Innovation, Design och Teknik. Ett samarbete med gjordes också med Underhållsorganisationen Bromma Air Maintenance.Bromma Air Maintenance (BAM) har i dagsläget verktygslådor som är tilldelade till varje enskild tekniker. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av ledtiderna för nyorderprocessen på Stora Enso Packaging AB

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Viktor Gullman; Mikael Malinen; [2012]
  Nyckelord :Ledtider; Logistik;

  Sammanfattning : Stora Enso Packaging är ett av Sveriges ledande företag inom wellpapptillverkning. Företaget tillverkar specialdesignade förpackningslådor och har fabriker i Vikingstad, Jönköping och Skene. LÄS MER