Sökning: "Masood Osama Bin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Masood Osama Bin.

  1. 1. Funktionell Verkstadslayout vid Aspervall Instrument AB

    M1-uppsats, Karlstads universitet

    Författare :Masood Osama Bin; [2018]
    Nyckelord :Verkstadslayout; Funktionell verkstad; Interna transporter; Onödiga rörelser; Verktygshantering; Jobbrotation; Kompetensöverföring; Slöserier; Lean;

    Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett projekt som startats och utförts på Aspervall instrument AB. Projektet är en del i kursen examensarbete för högskoleingenjörer i maskinteknik, MSGC17, vid Karlstads universitet, fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. LÄS MER