Sökning: "Karin Rundgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Rundgren.

  1. 1. Speciallärares erfarenheter, tankar och strategier runt läsundervisning : En studie inom särskolan

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Karin Ludvigsson Rundgren; Eva Eriksson; [2018]
    Nyckelord :avkodning; intellektuell funktionsnedsättning; läsförståelse; lässtrategier; läsundervisning;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att få fördjupad förståelse av och ökad kunskap om läsundervisningen för elever med en intellektuell funktionsnedsättning som läser inom särskolan. Detta genom att undersöka vilka erfarenheter, tankar och strategier som finns runt läsundervisning hos speciallärare inom särskolan. LÄS MER