Sökning: "Katarina Nyman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Katarina Nyman.

 1. 1. Utformning av en e-butik för överproducerad mat med fokus på god navigerbarhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Nils Jonsson; Lowe Nyman; Maria Davidsson; Katarina Luu; Viktor Hakegård; Oskar Berggren; Gustav Woxén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport undersöker hur en e-butik kan utvecklas för att uppnå god navigerbarhet med avseende på användarens subjektiva upplevelse. Med grund i befintlig vetenskaplig teori inom området användbarhet med fokus på navigerbarhet har en e-handelsplattform för försäljning och handel av överproducerad mat i form av matlådor utvecklats. LÄS MER

 2. 2. Vem ska ha vad? : - en enkätstudie med skolsköterskor omderas inställningar kring arbetet med HPV

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Josefina Nyman; Katarina Lindström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. 1-3 åringars fria lek - ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Michella Obradovic; Katarina Nyman; [2007]
  Nyckelord :genus; fri lek; 1-3 åringar; leksaker; förskola; samspel;

  Sammanfattning : Vårt problemområde är hur den fria leken ser ut på en 1-3 års avdelning ur ett genusperspektiv. Syftet med examensarbetet är att få en större inblick i hur barn leker med varandra och vilken betydelse barns kön har för deras val av lek, lekkamrat och leksaker. LÄS MER