Sökning: "Katja Lincesso Öström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katja Lincesso Öström.

  1. 1. Ekologisk hållbarhetssyrning [!] inom små och medelstora företag

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

    Författare :Katja Lincesso Öström; Thomas Söderberg; [2020]
    Nyckelord :SME; Sustainability management; Sustainable entrepreneurship; Effectuation; Causation; SME; Hållbarhetsstyrning; Hållbart entreprenörskap; Effectuation; Causation;

    Sammanfattning : Debatten om miljöns överlevnad är idag spridd i samhället. Redan 1987 fick FN ett stort genomslag med Brundtlandrapporten där en hållbar utveckling definieras (Frostenson & Helin, 2018). LÄS MER