Sökning: "Effectuation"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet Effectuation.

 1. 1. LAGARBETE BLAND LÄRARE : En studie i hur det kollegiala lärandet kan organiseras på en skola iNorrbotten utifrån erfarenheter från en svenskspråkig gymnasieskola i Finland

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Lars Ulin; [2021]
  Nyckelord :kollegialt lärande; professionellt kapital; translationsteorin; effectuation; skolutveckling;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att studera hur lärarna på en skola upplever att ett iscensatt kollegialtlärande påverkat det professionella kapitalet. Inspirationen till modellen för det iscensattakollegiala lärandet kom från erfarenheter gjorda vid en studie på en finländsk skola. LÄS MER

 2. 2. Sustainability-oriented incubators: nurturing our future heroes? : A single case study research.

  Master-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Arne Ibo Stein; Rein te Winkel; [2021]
  Nyckelord :Sustainability-oriented incubator; sustainable entrepreneurs; entrepreneurial stages; effectuation; incubator tenants; support system;

  Sammanfattning : Background: Environmental problems are a worrying phenomenon, and there is a call for action. One way to face these problems lies in sustainable entrepreneurship. There is an increase in sustainability-oriented incubators supporting these sustainable entrepreneurs on their entrepreneurial journey, using various support systems. LÄS MER

 3. 3. Green and Global: Internationalization of eco-innovated Born Global firms : Case Study of biocomposite plastic industry

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Muhammad Ardi Kurniadi; Hamid Mohamed; [2021]
  Nyckelord :Born Global; Effectuation; Internationalization; Bioplastic; Biocomposite; Sustainability; Eco-innovation;

  Sammanfattning : Sustainability and eco-innovation trends in business are increasingly diffused globally. The quest for sustainable materials to overcome the alarming global tendency of plastic ubiquity is one of the main reasons for such trends. LÄS MER

 4. 4. Artisters entreprenöriella beteenden och affärsmodeller i den nya musikindustrin.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lukas Ramhorn Mårtensson; Henrik Thunander; Martin Björnström; [2021]
  Nyckelord :Entreprenörskap; musikindustrin; Causation; Effectuation; affärsmodeller Entrepreneurship; music industry; business models; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Artisters entreprenöriella beteenden och affärsmodeller i den nya musikindustrin. Seminariedatum: 14 januari 2021 Kurs: FEKH99, Examensarbete kandidatnivå i Entreprenörskap och Innovation (15 högskolepoäng) Författare: Martin Björnström, Lukas Ramhorn Mårtensson och Henrik Thunander Handledare: Hans Landström Nyckelord: Entreprenörskap, musikindustrin, Causation, Effectuation och affärsmodeller Syfte: Studien har som syfte att beskriva och analysera artisters entreprenöriella arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. How Global Record Companies Adapt to Digitisation in the Music Industry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Langley; Ali Ahmed; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The music industry underwent a revolution with the advance of digitisation, which was a disaster for the record companies who relied on physical sales of music from CDs and cassettes. Digitisation meant that music in physical formats switched to digital formats, which came unexpectedly for record companies who lost revenue and market shares. LÄS MER