Sökning: "Kevin Larsson Alm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kevin Larsson Alm.

 1. 1. Automatic Speech Quality Assessment in Unified Communication : A Case Study

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Kevin Larsson Alm; [2019]
  Nyckelord :speech; voice; communication; qoe; quality of experience; unified communication; uc; speech quality assessment; speech quality; voice calls; gaussian mixture model; gmm; gaussian mixture regression; gmr; mel frequency cepstrum coefficients; mfcc; human feature cepstrum coefficients; hfcc; gammatone frequency cepstral coefficients; gfcc;

  Sammanfattning : Speech as a medium for communication has always been important in its ability to convey our ideas, personality and emotions. It is therefore not strange that Quality of Experience (QoE) becomes central to any business relying on voice communication. LÄS MER

 2. 2. Simulering i Virtual Reality för prestations- och motivationsförbättring

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Anton Mo Eriksson; Cian Hjort; August Uusitalo; Gustav Kvist; Noak Ringman; Anton Dalgren; Seth Ramström; Kevin Larsson Alm; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar det kandidatarbete som projektgruppen SurVive utfört under vårterminen 2017 vid Linköpings universitet. Arbetet gick ut på att i forskningssyfte, konstruera en virtuell miljö för studenter att träna på krävande situationer. LÄS MER