Sökning: "gmr"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet gmr.

 1. 1. Sjuksköterskans hantering av arbetsrelaterad stress : En litteraturstudie om sjuksköterskans egna resurser samt copingstrategier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Englund; Ellen Nielsen Kindstrand; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; copingstrategier; individuella styrkor; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Brist på resurser, långa arbetspass samt övertid skapar stressade situationer för sjuksköterskan. Arbetsrelaterad stress kan resultera i felaktiga beslut, bristfällig koncentration samt risk för patientens säkerhet. Copingstrategier har visats vara effektivt för sjuksköterskans stresshantering. LÄS MER

 2. 2. Automatic Speech Quality Assessment in Unified Communication : A Case Study

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Kevin Larsson Alm; [2019]
  Nyckelord :speech; voice; communication; qoe; quality of experience; unified communication; uc; speech quality assessment; speech quality; voice calls; gaussian mixture model; gmm; gaussian mixture regression; gmr; mel frequency cepstrum coefficients; mfcc; human feature cepstrum coefficients; hfcc; gammatone frequency cepstral coefficients; gfcc;

  Sammanfattning : Speech as a medium for communication has always been important in its ability to convey our ideas, personality and emotions. It is therefore not strange that Quality of Experience (QoE) becomes central to any business relying on voice communication. LÄS MER

 3. 3. High Accuracy Speed and Angular Position Detection by Dual Sensor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Johan Östling; [2018]
  Nyckelord :Sensor; accuracy; camshaft; flywheel; speed sensor; pattern recognition; dual sensor; gmr; giant magnetoresistance; hall effect; universal; ferromagnetic;

  Sammanfattning : For many decades there has been a need in many industries to measure speed and position of ferrous gears. This is commonly done by converting passing gear teeth from trigger wheels to electrical impulses to calculate speed and angular position. LÄS MER

 4. 4. Interna faktorer som påverkar regioners val till secession

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Soha Kadhim; Semira Osmanovic; [2018]
  Nyckelord :secession; autonomi; självbestämmande; ekonomi; Kosovo; Katalonien; Comparative politics; Grundläggande mänskliga rättigheter; GMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Europas nyaste stater har fötts utav en rad regioner som brutit sig loss från staten de från början tillhört. Fenomenet secession syftar på att regioner vill åt suveränitet, något som påverkar både deras moderstat, men även har internationell inverkan. LÄS MER

 5. 5. ”Att motivera till förändring” - En studie om hur fritidsledare kan vara ett stöd i elevers gymnasieval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Göran Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Fritidsledare; Känsla av sammanhang; Skola; Studie- och yrkesvägledning; Gymnasieval;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en förståelse för fritidsledares arbete med att skapa meningsfull fritid och sammanhang för elever i grundskolan i relation till elevers gymnasieval. En kvalitativ metod har använts där fritidsledare med grundskolor som arbetsplats har intervjuats om sin syn på elevers fritid, sammanhang och gymnasievalet. LÄS MER