Sökning: "speech quality assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden speech quality assessment.

 1. 1. Automatic Speech Quality Assessment in Unified Communication : A Case Study

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Kevin Larsson Alm; [2019]
  Nyckelord :speech; voice; communication; qoe; quality of experience; unified communication; uc; speech quality assessment; speech quality; voice calls; gaussian mixture model; gmm; gaussian mixture regression; gmr; mel frequency cepstrum coefficients; mfcc; human feature cepstrum coefficients; hfcc; gammatone frequency cepstral coefficients; gfcc;

  Sammanfattning : Speech as a medium for communication has always been important in its ability to convey our ideas, personality and emotions. It is therefore not strange that Quality of Experience (QoE) becomes central to any business relying on voice communication. LÄS MER

 2. 2. Barns nybesök hos logoped för utredning av tal och språk : En studie av vårdnadshavares förväntningar och upplevelser

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Cornelia Ivehorn Axelsson; Kajsa Söderlund; [2017]
  Nyckelord :First visit to a speech and language pathologist; Children with speech and language difficulties; Caretakers; Expectations; Experiences; Mixed method; Logopediska nybesök; Barn med tal- och språksvårigheter; Vårdnadshavare; Förväntningar; Upplevelser; Mixed method;

  Sammanfattning : It is important to know patients’ expectations and experiences concerning their medical visits in order to facilitate health care improvements (Socialstyrelsen, 2006; Sveriges kommuner och landsting, n.d.). LÄS MER

 3. 3. Livet för personer med afasi och deras närstående efter stroke : Personer med afasi och deras närståendes skattningar på COAST respektive Carer COAST i relation till en språklig bedömning med testet A-ning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Katarina Kjellberg; Linnéa Öhrström; [2016]
  Nyckelord :aphasia; stroke; relative; experiences; speech and language pathology; Communication Outcome after Stroke; Carer Communication Outcome after Stroke; afasi; stroke; närstående; upplevelser; logopedi; Communication Outcome after Stroke; Carer Communication after Stroke;

  Sammanfattning : ABSTRACT Stroke can result in aphasia which is an acquired language disorder. It affects both the person with aphasia and the relatives. Previous studies have shown that people with aphasia consider themselves to have fewer difficulties with communication in comparison to their relatives’ opinions. LÄS MER

 4. 4. Förstoppning hos vårdtagare med kognitiv nedsättning i särskilda boenden

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Cecilia Åhlin; Isabell Taivalsaari; [2015]
  Nyckelord :Förstoppning; prevalens; särskilt boende; omvårdnad; kognitiv nedsättning; kvantitativ.;

  Sammanfattning : Syfte. Syftet med föreliggande studie var att kartlägga förekomst av och faktorer av betydelse för förstoppning bland äldre personer med kognitiv nedsättning på särskilda boenden i Västerbotten.Bakgrund. Generellt har forskning om förstoppning inriktats på behandling, orsaker, ekonomiska konsekvenser och påverkan på livskvalitén. LÄS MER

 5. 5. Företagsförvärvad goodwill : Hur revisorer förhåller sig till nedskrivningsprövning enligt IFRS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Evelina Åhman; Felicia Eklund; [2015]
  Nyckelord :Auditors; goodwill; neutrality; substantial; future decision shaping process; agency theory; institutional theory; revision; impairment testing under IFRS; listed companies.; Revisorer; goodwillposten; företagsförvärvad goodwill; neutralitet; väsentlighet; framtida beslutsfattanden; agentteorin; institutionell teori; revidering; nedskrivningsprövning enligt IFRS; noterade bolag.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur revisorer reviderar goodwillposten gällande företagsförvärvad goodwill i svenska noterade bolag och hur revisorer förhåller sig till nedskrivningsprövning enligt IFRS. Studiens syfte är även att undersöka vad revisorer anser om de tre faktorerna neutralitet, väsentlighet samt revidering som grund för framtida beslutsfattanden och hur dessa tre faktorer påverkar revideringen. LÄS MER