Sökning: "Kjell Sam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kjell Sam.

  1. 1. Estlands och Rysslands internationella position : konflikten gällande förflyttningen av den sovjetiska bronsstatyn i Tallinn

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Statsvetenskap

    Författare :Marie Vaadre; [2008]
    Nyckelord :international relations; internationalism; Estonia; Russia; bronze statue; liberalism; realism; small states; internationella relationer; internationalism; Estland; Ryssland; bronsstaty; liberalism; realism; småstater.;

    Sammanfattning : During the spring 2007 Estonia and Russia collided in the biggest international conflict among themselves since the break up of the Soviet Union. The conflict concerned about the issue of Estonia’s removal of a soviet bronze statue from central Tallinn to a garden of honour, due to Estonia thought that the statue represented oppression. LÄS MER