Sökning: "Ockultism"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Ockultism.

 1. 1. Mandragora - Traditionsskapande inom den mörkermagiska orden Mandragora Nox i skuggan av splittringen från Dragon Rouge

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Aneröd Cathia; [2021-11-18]
  Nyckelord :Mandragora Nox; Dragon Rouge; Esoterism; Ockultism; Den vänstra handens väg; Mörk magi; Initiatoriska sällskap; Traditionsskapande; Legitimering;

  Sammanfattning : Abstract:This study is about Mandragora Nox, a Swedish Left-Hand Path order which founding is linked to a schism within the largest Swedish Left-Hand Path group Dragon Rouge. In this thesis, light is shed upon aspects such as legitimacy, invention of tradition, magical transmission and proclaims of an authentic tradition. LÄS MER

 2. 2. Mer än bara tro : Spiritismens diskursiva kamper om religiös tro och vetenskaplighet i tidskriften Efteråt

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Felix Härenstam Nielsen; [2021]
  Nyckelord :Spiritism; esoterism; ockultism; diskurs; sekelskiftet 1900;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur den svenska spiritistiska rörelsen och tron på andevärlden framställs i de utgåvor av tidskriften Efteråt: Tidskrift för spiritism och dermed beslägtade ämnen som gavs ut mellan år 1899 och 1922. Med en diskursteoretisk utgångspunkt analyseras det sätt tidskriftens författare framställer spiritismen och tillhörande fenomen i förhållande till andra rörelser och idéer i deras samtid, samt hur spiritismen konstrueras som både rörelse och identitet. LÄS MER

 3. 3. Black metal och provokation: en autenticitetsdiskurs

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sandy Fännfors; [2020]
  Nyckelord :Black metal; musikanalys; autenticitet; diskursanalys; irak; sverige; mexico; musik; subkulturellt kapital; kulturpolitik; provokation; semiotisk musikanalys; marduk; funereal moon; janaza;

  Sammanfattning : Varför är black metal provokativt? Vad i subkulturen och musiken provocerar? För att besvara detta är arbetet indelat i två delar. Den första delen utgår från en autenticitetsdiskurs och undersöker black metal som kulturellt fenomen. Här ligger fokus på black metal som subkultur med dess tillhörande historik. LÄS MER

 4. 4. The Quest for Gnosis : G. R. S. Mead’s Conception of Theosophy

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Religionshistoria

  Författare :Paulina Gruffman; [2020]
  Nyckelord :theosophy; theosophical society; gnosis; g.r.s. mead; helena blavatsky; annie besant; c.w. leadbeater; occultism; esotericism; western esotericism; new religious movements; new spirituality; quest society; the quest; teosofi; teosofiska samfundet; gnosis; ockultism; esoterism; västerländsk esoterism; nyreligiösa rörelser;

  Sammanfattning : G. R. S. Mead is an important but neglected historical personality of the British fin-de-siècle occult, Theosophical, and post-Theosophical milieu. LÄS MER

 5. 5. Esoterism i konst – konst för de invigda : Tolkningar av Hilma af Klint och hennes verk genom det esoteriska prismat

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Yana Dallyn; [2020]
  Nyckelord :Esotericism; art; Hilma af Klint; occultism; turn of the century; abstract art; spiritual art; symbolism; modernism; Esoterism; konst; Hilma af Klint; ockultism; sekelskiftet; abstrakt konst; spirituell konst; symbolism; modernism;

  Sammanfattning : Esoterismens förekomst i konst- och kulturlivet i Sverige är särskilt utmärkande under sekelskiftet. Fenomenet har tidigare funnits i samhället men genom lagstiftningar marginaliserats till det övre samhällsskiktet och därmed förbjöds allmänheten från sådana praktiker. LÄS MER