Sökning: "Kristin Ödlund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kristin Ödlund.

 1. 1. Stolthet och målgång - En kvalitativ studie av förändring mot och upplevelsen av att arbeta aktivitetsbaserat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Kristin Ödlund; [2019-09-02]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserade arbetsplatser ABW ; ; Medarbetarengagemang; Trivsel; Förändringsteori;

  Sammanfattning : A prevalent trend amongst organisations today is the adoption of Activity Based Workplaces(ABW). The ABW is a unique office design concept where employees do not have their ownworkstation but instead choose their seating depending on the tasks that they are performing. LÄS MER

 2. 2. Från flickor till fittor - en jämförande analys av två feministiska pjäser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Kristin Ödlund; [2013-09-12]
  Nyckelord :Dramatics; Discourse Analysis; Women s Liberation Movement; Feminism;

  Sammanfattning : This essay analyzes the scripts of the swedish plays Jösses flickor! Befrielsen är nära (Jeez girls! Liberation is at hand) from 1974 and Jösses flickor – återkomsten (Jeez girls – the return) from 2006. The analysis is done within the theoretical framework of political and feministic theatre. LÄS MER