Sökning: "Kristin Ödlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristin Ödlund.

  1. 1. Från flickor till fittor - en jämförande analys av två feministiska pjäser

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

    Författare :Kristin Ödlund; [2013-09-12]
    Nyckelord :Dramatics; Discourse Analysis; Women s Liberation Movement; Feminism;

    Sammanfattning : This essay analyzes the scripts of the swedish plays Jösses flickor! Befrielsen är nära (Jeez girls! Liberation is at hand) from 1974 and Jösses flickor – återkomsten (Jeez girls – the return) from 2006. The analysis is done within the theoretical framework of political and feministic theatre. LÄS MER