Sökning: "vetenskapliga artiklar förändringsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar förändringsarbete.

 1. 1. Implementering av digitala vårdmöten : En studie av offentlig respektive privat verksamhet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Louise Gjelstad; [2020]
  Nyckelord :Digital healthcare; Digitalization; Implementation; Organizational change; Primary healthcare; Digital sjukvård; Digitalisering; Implementering; Organisationsförändring; Primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förändringsarbete är något de flesta företag behöver arbeta med för att kunna anpassa sig till en föränderlig omvärld och fortsatt vara konkurrenskraftiga på marknaden. Den ständiga utvecklingen i samhället har även medfört att företag behöver vidta informationsteknologiska förändringar vilket i sin tur även inbegriper ett arbete med digitalisering. LÄS MER

 2. 2. Förändringsarbetet mot ett klimatneutralt byggande

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Emma Ekelund Trelde; Shadi Romi; [2019]
  Nyckelord :Klimatneutralitet; förändringsarbete; byggproduktion; klimatneutralt byggande; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att studera ledarskapet och ledarens roll i förändringsarbetet mot ett klimatneutralt byggande. I studien utreds vilka faktorer som driver förändringsarbetet mot ett klimatneutralt byggande och hur miljöarbetet kan bli mer attraktivt för anställda i svenska byggföretag. LÄS MER

 3. 3. Ett skepp kommer plastat : En fallstudie om logistik- och organisationsutveckling inom ett plastdistributionsföretag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fredrik Sommar; Johan Lindgren; [2018]
  Nyckelord :Företagsekonomi; logistikutveckling; små- och medelstora företag;

  Sammanfattning : Logistikutvecklingen har gått fort de senaste decennierna och det krävs allt större insatser för att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna. Det har visat sig att de flesta studier inom logistik handlar om problem och lösningar som de största företagen ställs inför, därför fokuserar den här studien istället på hur ett medelstort svenskt distributionsföretag arbetar med sin logistik och hur deras organisation är uppbyggd för att klara av att infria företagets högt uppsatta tillväxtmål. LÄS MER

 4. 4. Den interna kommunikationens påverkan i en organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Johanna Edwardsson; Elina Söderberg; [2016]
  Nyckelord :internal communication; organizational change; intern kommunikation; förändringsarbete; organisationsförändring;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa hur intern kommunikation påverkar ett förändringsarbetes utfall. Med studien vill vi bidra med ökad kunskap om varför bristen på kommunikation ofta leder till misslyckade förändringsarbeten. LÄS MER

 5. 5. Sömnproblem hos barn och ungdomar - en kartläggning av behandlingsmetoder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Marie Dahlbom; Ulrika Lindahl; [2015]
  Nyckelord :sleep problem; children; adolescent; treatment; self-care; nurse; nursing; sömnproblem; barn ungdom; behandlingsmetoder; egenvårdsråd; sjuksköterska;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrund: Barn behöver sömn för att kropp och hjärna ska fungera optimalt. Funktioner som minne och koncentrationsförmåga samt samspel med föräldrar och kamrater har klara samband med sömnens längd och kvalitet. LÄS MER