Sökning: "Lågstadieelev"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Lågstadieelev.

  1. 1. Högläsningens möjliga effekt på lågstadieelevers språkutveckling

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Johanna Hjort; Amanda Karlsson; Hanna Svensson; [2021]
    Nyckelord :Högläsning; Språkutveckling; Lärare; Lågstadieelev; Effekt;

    Sammanfattning : Litteraturstudien syftar till att sammanställa aktuell forskning om högläsningens möjliga inverkan på lågstadieelevers språkutveckling. I kursplanen i svenska framträder språket som ett betydande verktyg för att lära men även för att senare kunna verka i samhället vilket motiverar ett aktivt arbete med elevers språkutveckling. LÄS MER