Sökning: "LFR"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet LFR.

 1. 1. Lagen om företagsrekonsruktion : åtgärder för ett effktivare förfarande

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Julia Durand; [2017]
  Nyckelord :Företagsrekonstruktion; LFR; obeståndsrätt; insolvensrätt; konkurs; Stampen; Indiska; SAAB;

  Sammanfattning : About 200 years ago, there was an opportunity for companies with financial difficulties to settle the debts by an arrangement with the creditors to avoid bankruptcy. However, in the latter half of the twentieth century there was an expressed need for a procedure which meant that measures were also taken in the company's operations, a business reconstruction. LÄS MER

 2. 2. Bristande reglering av ackordsbestämmelserna i LFR - Fyra förändringsförslag för fler lyckade företagsrekonstruktioner.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sabina Soro Fernandez; [2017]
  Nyckelord :Company reconstruction; Företagsrekonstruktion; ackord; offentligt ackord; rekonstruktion; reorganisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Företagsrekonstruktörens skadeståndsansvar : En jämförelse mellan svensk och finländsk insolvensrätt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Philip Ivarsson; [2017]
  Nyckelord :Skadeståndsansvar;

  Sammanfattning : År 1996 infördes lagen om företagsrekonstruktion (1996:734) (LFR), då den tidigare ackordslagen (1970:847) (AckL) ersattes. Efter att LFR infördes har inga större förändringar ägt rum i lagen. Lagens primära syfte är att försöka hjälpa krisdrabbade företag att rekonstruera sin verksamhet och återfå lönsamheten. LÄS MER

 4. 4. Fordrans uppkomst inom ramen för offentligt ackord : En analys av principerna för fastställandet av fordrans uppkomst enligt 3 kap. 3 § LFR

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Emelie Rogner; Cindy Blom; [2017]
  Nyckelord :Fordrans uppkomst; offentligt ackord; lag om företagsrekonstruktion; lfr; företagsrekonstruktion; ändamålsprincipen; principen om den väsentliga grunden;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar en fordrans uppkomst och när den omfattas av ett offentligt ackord. När en fordran anses uppkommen vid offentligt ackord är en viktig fråga eftersom det är tidpunkten som utgör en skiljelinje för vilka fordringar som ska delta i ackordet eller ej. LÄS MER

 5. 5. Företrädaransvaret enligt 25 kap. ABL vid ackord - Kan företrädaransvaret göras gällande för den del av ett aktiebolags skuld som satts ned genom ett offentligt ackord?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Svensson; [2016]
  Nyckelord :Associationsrätt; Obeståndsrätt; Konkurs; Företagsrekonstruktion; Ackord; Företrädaransvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The main principle of limited liability companies is the principle of liability, which is ex-pressed in Chapter 1 § 3 of the Swedish Companies Act. This principle means that a repre-sentative of a limited liability company cannot be held personally liable for obligations of the company. There are however exceptions to this general rule. LÄS MER