Sökning: "offentligt ackord"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden offentligt ackord.

  1. 1. Bristande reglering av ackordsbestämmelserna i LFR - Fyra förändringsförslag för fler lyckade företagsrekonstruktioner.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Sabina Soro Fernandez; [2017]
    Nyckelord :Company reconstruction; Företagsrekonstruktion; ackord; offentligt ackord; rekonstruktion; reorganisation;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  2. 2. Fordrans uppkomst inom ramen för offentligt ackord : En analys av principerna för fastställandet av fordrans uppkomst enligt 3 kap. 3 § LFR

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

    Författare :Emelie Rogner; Cindy Blom; [2017]
    Nyckelord :Fordrans uppkomst; offentligt ackord; lag om företagsrekonstruktion; lfr; företagsrekonstruktion; ändamålsprincipen; principen om den väsentliga grunden;

    Sammanfattning : Arbetet behandlar en fordrans uppkomst och när den omfattas av ett offentligt ackord. När en fordran anses uppkommen vid offentligt ackord är en viktig fråga eftersom det är tidpunkten som utgör en skiljelinje för vilka fordringar som ska delta i ackordet eller ej. LÄS MER

  3. 3. Det skatterättsliga företrädaransvaret : -hinder för en lyckad företagsrekonstruktion?

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

    Författare :Pernilla Hildingsdotter; [2017]
    Nyckelord :skatterättsliga företrädaransvaret; företagsrekonstruktion;

    Sammanfattning : Lagen om företagsrekonstruktion är en ramlag som överlämnar stor frihet för gäldenär att i samförstånd med rekonstruktör genomföra olika åtgärder. Vanligtvis sker en finansiell rekonstruktion genom skuldnedskrivning, antingen genom en frivillig överenskommelse med leverantörer eller genom beslut om offentligt ackord i tingsrätt. LÄS MER

  4. 4. Företrädaransvaret enligt 25 kap. ABL vid ackord - Kan företrädaransvaret göras gällande för den del av ett aktiebolags skuld som satts ned genom ett offentligt ackord?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Julia Svensson; [2016]
    Nyckelord :Associationsrätt; Obeståndsrätt; Konkurs; Företagsrekonstruktion; Ackord; Företrädaransvar; Law and Political Science;

    Sammanfattning : The main principle of limited liability companies is the principle of liability, which is ex-pressed in Chapter 1 § 3 of the Swedish Companies Act. This principle means that a repre-sentative of a limited liability company cannot be held personally liable for obligations of the company. There are however exceptions to this general rule. LÄS MER

  5. 5. Statens regressfordran i offentligt ackord : Omfattas statens regressfordran på grund av utbetald lönegaranti av ett offentligt ackord?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Elvis Hajdarevic; [2015]
    Nyckelord :Lönegaranti; offentligt ackord; statens regressfordran; fordrans uppkomst;

    Sammanfattning : .... LÄS MER