Sökning: "LHV"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet LHV.

 1. 1. SYSTEM ANALYSIS OF HIGH CAPACITY TRANSPORTS - Impact Assessment in the Terminal Network of DHL Freight Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :David Lindqvist; Marwan Salman; [2019-07-02]
  Nyckelord :HCT; LHV; Transportation; System Analysis; Sustainability; Road Freight; Transport Management; DHL;

  Sammanfattning : Msc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Effects of Different Fuels on Combustion Boiler Processes : The analysis of alternative fuel mixtures

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Malin Stauber Alfredsson; [2018]
  Nyckelord :Fluidized bed boiler; Sintering; High Temperature Corrosion; Used-wood Fired Boilers; Cl-induced Corrosion; Combined Heating Plant;

  Sammanfattning : The objective of this study is to investigate the eect of dierent fuels on two uidized bed boiler systemsat the energy company Soderenergi's site in Igelsta, called IKV and IGV P3. Today, recovered wastewood (RWW) is the major fuel share fed into the boilers. However, with an insecure fuel supply in thefuture, other fuel types must be considered. LÄS MER

 3. 3. Process Simulation of Plasma Gasification for Landfill Waste

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Tan Boon Hau; [2018]
  Nyckelord :landfill waste; RDF; plasma gasification; syngas;

  Sammanfattning : The growing amount of landfill waste within the EU could pose a problem in the future should there not be any effective treatment methods. This study aims to investigate the performance of landfill waste in a plasma gasification process by simulating the process in ASPEN Plus. LÄS MER

 4. 4. En samverkan mellan högkapacitetstransporter och torrhamnar : Kartlagt utifrån triple bottom line

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Cajsa Larsson; Lina Johansson; [2017]
  Nyckelord :HCT; LHV; sustainability; triple bottom line; dry port; intermodal transport; inland terminal.; HCT; LHV; hållbarhet; triple bottom line; torrhamn; intermodal transport; inlandsterminal.;

  Sammanfattning : Hållbarhet har blivit ett aktuellt ämne inom de flesta verksamheter och strävan är erhålla en ekonomisk vinning utan att äventyra naturresurser, människan och samhället. Verksamheters förmåga att distribuera gods säkert, snabbt och kostnadseffektivt är avgörande för internationell och inrikes handel och ekonomisk utveckling. LÄS MER

 5. 5. Theoretical and Practical analysis of the effect of charge air temperature and humidity in the combustion process of diesel engines at Heladhanavi Power Plant, Puttalam, Sri Lanka

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Gayan Asanka Kahandagamage; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Heladhanavi 100MW Diesel Power Plant in Puttalam, Sri Lanka comprises of six 18V 46 Wartsila turbocharged air cooled engines. Fuel consumption of the engines varies with the ambient conditions. It has been seen in hotter days fuel consumption is higher comparatively to cooler days. LÄS MER