Sökning: "Lars Steiner"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Lars Steiner.

 1. 1. Crowdfunding i fastighetsbranschen - Ett alternativ i finansiering?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Magnus Grankvist; [2016]
  Nyckelord :Crowdfunding;

  Sammanfattning : Titel: Crowdfunding i fastighetsbranschen – Ett alternativ i finansiering? Ämne kurs: Fastighetsvetenskap, Kandidatuppsats 15 hp Författare: Magnus Grankvist Handledare: Lars Steiner Nyckelord: Crowdfunding, Fastigheter, Finansiering Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka crowdfunding i relation till nystartade- och mindre fastighetsbolag och analysera dess roll i samband med projekt för ombyggnad och nyproduktion av fastigheter. Metod: Studien har en kvalitativ metod med angreppsätt i litteraturstudie och intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Ensam är inte alltid stark - en studie om kluster inom fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Reslow; [2016]
  Nyckelord :kluster;

  Sammanfattning : Titel: Ensam är inte alltid stark- en studie om kluster i fastighetsbranschen. Kurs: FF321F Fastighetsvetenskap: Examensarbete, 15 högskolepoäng. Författare: Emma Reslow Handledare: Lars Steiner Nyckelord: Kluster, kvalitativ studie, fastighetsbranschen Syfte: Finns kluster inom fastighetsbranschen egentligen. LÄS MER

 3. 3. Allmännyttiga bostadsbolags utmaningar med miljonprogrammet : Socialt ansvarstagande kontra affärsmässighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Joakim Fornaeus; Rickard Mattsson; [2012]
  Nyckelord :Social responsibility; Public municipal housing companies; Businesslike approach; “miljonprogrammet”; Samhällsansvar; allmännyttiga bostadsbolag; affärsmässighet; miljonprogrammet;

  Sammanfattning : Titel:                 Allmännyttiga bostadsbolags utmaningar med miljonprogrammet – Samhällsansvar kontra affärsmässighetNivå:                 C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare:        Joakim Fornaeus och Rickard MattssonHandledare:     Lars SteinerDatum:             2012-Maj Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur allmännyttiga kommunala bostadsbolag hanterar problemen med miljonprogrammet på ett affärsmässigt och samtidigt socialt ansvarsfullt sätt.Metod: Denna studie har bedrivits med en kvalitativ vetenskaplig metod. LÄS MER

 4. 4. Framtidens krav på kontorslokaler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Rickard Blomkvist; Nils Wilander; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title: future demands for office spaceLevel: Final assignment for Bachelor Degree in Facility ManagementAuthor: Rickard Blomkvist & Nils WilanderSupervisor: Lars SteinerDate: 2012-05Aim: to examine how property owners can develop their properties to suit modern business needs and requirements of the office space they rent. Although the property owners should reason for their commercial properties will be attractive to the market. LÄS MER

 5. 5. Bolånetaket : -och dess påverkan på bolånemarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mattias Arnkvist; Magnus Vitasp Persson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title: The mortgage limitation and its impact on the mortgage marketLevel: Final assignment for Bachelor Degree in Business AdministrationAuthor: Mattias Arnkvist and Magnus Vitasp PerssonSupervisor: Lars SteinerDate: 2011 – MayAim: We have conducted this report to find out what effect the mortgage limitation has had on the mortgage market since its introduction in autumn 2010. The mortgage limitation has both before and after the introduction been a topic of discussion as it affects many and above all makes it diffucult for certain customer groups. LÄS MER