Sökning: "Lena Rumander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lena Rumander.

  1. 1. Studie- och yrkesvägledares kompetensutveckling mot en global arbetsmarknad - en studie på grundskolor och gymnasieskolor

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Heléne Gustafsson Hogan; Lena Rumander; [2008]
    Nyckelord :global arbetsmarknad; grundskola; gymnasieskola; kompetensutveckling; livslångt lärande; studie- och yrkesvägledare;

    Sammanfattning : De snabba förändringarna på den globala arbetsmarknaden har medfört att mycket fokus har riktats mot studie- och yrkesvägledningens roll. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur en mindre grupp studie- och yrkesvägledare kompetensutvecklar sig för att vara ett stöd i skolans arbete att förbereda elever i grundskola och gymnasieskola för en globaliserad arbetsmarknad. LÄS MER