Sökning: "sammanfattning om energi"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden sammanfattning om energi.

 1. 1. En studie om speciallärares syn på den undervisning som ges elever i språklig sårbarhet utifrån inkluderingsbegreppet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Mellström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Mellström, Sarah (2019). En studie om speciallärares syn på den undervisning som ges elever i språklig sårbarhet utifrån inkluderingsbegreppet. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Drivkrafter för ideellt ledarskap : En studie av idrottstränares motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Martin Kiersz; [2019]
  Nyckelord :Motivation; Ideellt ledarskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka motivationsfaktorer och utmaningar som de intervjuade tränarna lyfter fram som centrala för deras ideella engagemang inom idrottsföreningar. De frågeställningar som ska besvaras är: -Vilka drivkrafter lyfts fram i det ideella arbetet? -På vilka sätt pratar tränarna om ideellt ledarskap? -Vilka utmaningar med ideellt arbete lyfter tränarna fram i intervjuerna? Metod     Studien har en kvalitativ ansats i form av att nio aktiva manliga idrottstränare som arbetar ideellt i en förening intervjuades. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av rökgassidig lågtemperaturkorrosion i avfallspanna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Daniel L. Appelbom; [2018]
  Nyckelord :avfallspanna; sondmätning; stilleståndskorrosion; rökgassidig lågtemperaturkorrosion;

  Sammanfattning : Kraftvärmeproduktion med avfallspanna har visat sig vara ett effektivt sätt att lösa både problemen med den ständiga avfallsgenereringen och behovet av mer hållbar energiproduktion. Men med styrningar och lagstadganden mot deponeringar samt utsläpp, måste en allt större inkommande mängd avfall hanteras. LÄS MER

 4. 4. Energiomställning Gotland : Alternativ för att nå ett förnybart energisystem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Martin Ahlvin; Yasmine Arrigata; Elise Bauman; Hanna Berglund; Clara Magnusson; Sofia Wiklund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie är att i åtta scenarier konkretisera hur Gotland skulle kunna ställa om till en förnybar energiförsörjning. Detta ska visa vägen för hela Sveriges omställning till förnybar energi 2040. Studien ska tjäna som en första orientering av vad fortsatt forskning kan inriktas på. LÄS MER

 5. 5. Kostnadsbesparing med avseende på energieffektiviserande åtgärder med avgränsning till fönsterbyte och tilläggsisolering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Fredrik Svensson; Johan Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Energy savings; Energy-efficient measures; Transmission; Additional insulation; Window changes; Payback; Energibesparing; Energieffektiva åtgärder; Transmission; Tilläggsisolering; Fönsterbyte; Återbetalningstid;

  Sammanfattning : Sammanfattning 2017 års medelpris för el hamnade på cirka 30 öre per kWh. Det är åtta procent högre än för 2016 och hela 32 procent högre än 2015, då elpriset var väldigt lågt. 2017 års elpris är det högsta sedan 2013. LÄS MER