Sökning: "industriellt byggande"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden industriellt byggande.

 1. 1. Standardiserat byggsystem för innerväggar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sofia Riglert; [2021]
  Nyckelord :Standardisering; Industriellt byggande; Flexibilitet;

  Sammanfattning : När dagens byggföretag allt mer rör sig bort från den traditionella byggbranschens projektorientering, mot tillverkningsindustrins produktorientering uppstår vissa problem. Problem som tidigare handlade om tidskrävande kundspecifika lösningar för varje projekt, handlar nu istället om kampen att erbjuda kunden flexibilitet samtidigt som produkten håller en hög grad av standardisering. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av klimatpåverkan från industriellt producerade och traditionellt platsbyggda flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Kling Anton; [2021]
  Nyckelord :LCA; Klimatpåverkan; Industriellt byggande;

  Sammanfattning : COMPARISION OF CLIMATE IMPACT FROM INDUSTIALLY PRODUCED AND TRADITIONALLY SITE-BUILT APARTMENT BUILDINGS  Greenhouse gas emissions is a global problem that is causing climate change on our planet. In Sweden, the construction and real estate sector accounts for about 21% of the total emissions. LÄS MER

 3. 3. Miljöcertifiera befintligt byggnadsbestånd : En studie av fastighetsbolags syn på den praktiska tillämpningen av miljöcertifieringssystem under användningsskedet

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Hanna Brink; [2021]
  Nyckelord :miljöcertifiering; befintligt byggnadsbestånd; användningsskedet; miljöcertifieringssystem; fastighetsbolag; befintliga byggnader; praktiskt perspektiv; drivkraft och motiv; mervärde och utmaning;

  Sammanfattning : The usage phase of a building accounts for a significant part of the Swedish real estate sector's environmental impact, which makes existing properties an important area to work with to establish the climate footprint of the real estate sector. Various policy instruments have been developed in line with this, of which the environmental certification system has become widespread, but mainly for newly constructed buildings. LÄS MER

 4. 4. Konfektionerat byggmaterial ur ett ekonomiskt helhetsperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Anders Hägge; Hanna Olsson; [2021]
  Nyckelord :Konfektionering; Industriellt byggande; Riskhantering; Bygglogistik; Lean Production; Tredjepartslogistik; Byggkostnader; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problem: In the construction industry there are increasingly higher requirements to reduce the environmental impact and production costs as well as improve the work environment and construction logistics. To meet these new requirements, new production methods are needed. LÄS MER

 5. 5. Lean Mognadsmodell för industriellt byggande- LMI

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Marika Ruokamo; Sofia Viklund; [2021]
  Nyckelord :Lean Production; Lean; Industriellt byggande; Mognadsmodell;

  Sammanfattning : The building industry has issues with efficiency and waste where only 3-20 % of the activities in a process are of value. The production philosophy Lean, has been shown to reduce waste and also increase efficiency. LÄS MER