Sökning: "Lena Skog"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Lena Skog.

 1. 1. Vägen mot ett effektiviserat processflöde : Fallstudie på produktionen, SSAB Oxelösund

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Lena Skog; Farah Kalian; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Processflödet mellan Stålverket och Valsverket på SSAB i Oxelösund har kartlagts och analyserats över ansvars- och leveransgränsen. En tydlig bild över det totala processflödet saknades vid arbetets start. LÄS MER

 2. 2. Störning i sumpskogar : en studie av sumpskogar klassade som nyckelbiotoper i Älmhults kommun.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Lena Rolfson Persson; [2017]
  Nyckelord :Störning; nyckelbiotop; sumpskog; stormen Gudrun; skogsstyrelsen; Älmhults kommun; landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : Sumpskogar är skog som har minst 30% krontäckning på våt mark. Sumpskogar är viktiga för den biologiska mångfalden och kan ha höga naturvärden då det ofta finns en kombination av hög ålder på träden och mycket död ved. Skogsområden med höga naturvärden kan bli klassade som nyckelbiotoper av Skogsstyrelsen. LÄS MER

 3. 3. Min magiska värld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lena Melin; [2015]
  Nyckelord :Textile installation; knitted structures; library interior; pattern; storytelling interior; textil installation; stickat; läshörna; bibliotek; stickade strukturer; mönster; biblioteksinredning för barn; mönsterformgivning;

  Sammanfattning : ”Min magiska värld” är en textil installation avsedd att fungera som en sagohörna i ett bibliotek för barn i förskoleåldern. Med utgångspunkt i 3 mönster skapas en fantasivärld som möter barn på bibliotek. Mönstrade ylletyger har tillverkats för att sedan filtas och placeras i rummet. LÄS MER

 4. 4. Föroreningar orsakade av stenar inblandade i barrmassaved

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Lena-Maja Willander; [2013]
  Nyckelord :separatlastning; vältor; renseri;

  Sammanfattning : Holmen Skog AB is an important supplier of conifer pulpwood to the Iggesund Paperboard mill. After logging and transport to the landing by a forwarder, the wood is loaded on trucks for further transport, often by using separate loaders. LÄS MER

 5. 5. Markanvändning och skogshistoria i mellersta Skåne : en paleoekologisk undersökning i Hjällens naturreservat, Södra Rörum socken

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Lena Ottosson; Malin Widén; [2012]
  Nyckelord :Paleoekologi; C14-datering; pollenanalys; medeltid; digerdöden; agrarkris; bokskog; ekskog; tallskog; fossil åkermark; landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka markanvändning och skogshistoria i ett område imellanskåne på gränsen mellan skog och slätt. Frågor som behandlas rör den medeltidaagrarexpansionen och den senmedeltida agrarkrisen, samt förändringar i trädslagsammansättningen. LÄS MER