Sökning: "Linda Bergram"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Bergram.

  1. 1. ENSAMKOMMANDE BARN OCH PSYKISK OHÄLSA - OMGIVNINGENS BERÄTTELSER

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Agha Ruby; Linda Bergram; [2019]
    Nyckelord :unaccompanied children; residential care; mental health; PTSD; support; HVB; attachment theory; total institutions;

    Sammanfattning : In the last few years, approximately 40 000 of unaccompanied children, mainly boys, have arrived in Sweden. Initially, these minors were placed into residential care units (HVB). Media has suggested that these adolescents, have difficulties associated to poor mental health. LÄS MER