Sökning: "Sara Hjalmarsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Sara Hjalmarsson.

 1. 1. Aktiv språkutveckling i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Andersson; Sara Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; didaktik; genrepedagogik; grundskola; förskoleklass;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att fördjupa kunskapen om språkutveckling i de lägre åldrarna F-3 i grundskolan. Undersökningen riktar sig mot användbara metoder och modeller som kan ge stöttning för språkutveckling hos elever. LÄS MER

 2. 2. "Till Herren fly, om du vill sällhet vinna!" : Om att leva sitt liv i Kristi efterföljd utifrån den baptistiska sångboken Psalmisten 1928

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Sara Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Barn är barn" : - samtalsintervju om genusarbetet i förskolan, specifikt vid högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Ekström; Sara Hjalmarsson; [2017]
  Nyckelord :Genus; förskollärare; högläsning; samtalsintervju;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en bild av i vilken grad förskollärare arbetar med genus, specifikt vid högläsning. I samband med syftet har tre forskningsfrågor arbetats fram för att föra studien framåt. LÄS MER

 4. 4. How can women reach higher-level positions: Implications for policy makers : A study of Swedish municipalities

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, ESOL (Entrepreneurship, Strategy, Organization, Leadership); Högskolan i Jönköping/IHH, ESOL (Entrepreneurship, Strategy, Organization, Leadership); Högskolan i Jönköping/IHH, ESOL (Entrepreneurship, Strategy, Organization, Leadership)

  Författare :Emma Hjalmarsson; Sara Troedsson; Lina Bennsäter; [2014]
  Nyckelord :Policies; Gender Equality; Leadership; Female Leadership; glass ceiling; Sweden; Municipalities; policy; kön; jämställdhet; ledarskap; kvinnligt ledarskap; glastak; Sverige; kommuner;

  Sammanfattning : Sweden possess the forth place as the most gender equal country in the world (World Economic Forum, 2013). But when it comes to women in higher-level positions, Sweden ends up below the European mean (European Commission, Justice, 2011). LÄS MER

 5. 5. Kampen mellan förskollärarna : förskollärares uppfattningar om konflikter i arbetslaget, samt hur de anser att det påverkar barngruppen

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Pernilla Johansson; Sara Hjalmarsson; [2014]
  Nyckelord :konflikter; relationer; arbetslag; sociala roller; makt;

  Sammanfattning : Studien syftar att undersöka hur åtta förskollärare uppmärksammar relationer, konflikter, sociala roller samt makt i arbetslaget. Vidare behandlas barnens påverkan av eventuella konflikter samt maktrelationer som sker i arbetslaget utifrån förskollärarnas tankar. LÄS MER