Sökning: "Coachning"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade ordet Coachning.

 1. 1. "Jag sålde för att hjälpa till med hyran": En kvalitativ analys av bakomliggande faktorer samt insatser till ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mari Chowdhury; Sahra Muse; [2022]
  Nyckelord :youth crime; intervention efforts; risk factors; SES and evidence; ungdomsbrottslighet; interventionsinsatser; riskfaktorer; SES och evidens;

  Sammanfattning : This study has several objectives: (1) To explore the underlying factors behind male youth criminality; (2) what intervention measures and preventive work organizations and authorities use, and finally, (3) how well these measures are linked to evidence. The study has used a qualitative approach and semi-structured interviews have been conducted. LÄS MER

 2. 2. Critical Factors in Early Stages of Large-Scale Agile Transformations

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :William Djursén; Saga Herlenius; [2022]
  Nyckelord :Agile transformation; large-scale agile; agile maturity; innovation adoption; scaled agile adoption; Roger s innovation characteristics; Agil transformation; agile i stor skala; agil mognad; innovationsadoption; adoption av scaled agile; Roger s innovationsegenskaper;

  Sammanfattning : In recent years, product development organizations have started adopting agile methods beyond its intended application on software development as part of organizational aspirations to increase market responsiveness and decrease lead times. Such extended adoption of agile is now commonly known as large-scale agile transformation, yet case studies and research-based guidance on implementing agile at scale is scarce. LÄS MER

 3. 3. Storskalig agil transformation - En fallstudie på Skatteverket

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ossian Olsson; Joulak Sammy; [2022]
  Nyckelord :Agile; Large scale agile transformation; Success factors; Challenges; State agency; Agilt arbetssätt; Storskalig agil transformation; Framgångsfaktorer; Utmaningar; Statlig myndighet;

  Sammanfattning : En dynamisk och komplex omvärld ställer allt större krav på förnyelse och organisatorisk anpassning. I många organisationer har agila arbetssätt blivit populära. Storskaliga agila transformationer kan dock i praktiken vara svåra att genomföra. Dessutom kan agilitet och en hierarkisk organisationsstruktur vara svåra att kombinera. LÄS MER

 4. 4. COACHING : - VAD SÄGER DU?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Britt-Marie Larsson; [2022]
  Nyckelord :Coach Coaching; Coachning; Förebilder Role model; Lärande Utveckling; Dokumentärfilm;

  Sammanfattning : ÄMNE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR Coaching innebär fokus på mål, handlingsåtagande, starka sidor, resurser, lösningar och lärande. En del av samarbetet mellan coach och fokusperson är upplevelsen av att bemästra uppgifter och situationer genom återkoppling. LÄS MER

 5. 5. Särskilt begåvade elever - ett snabbare spår genom skoltiden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Annelie Norrman; Jaana Nyman; [2021-08-05]
  Nyckelord :särskilt begåvade; acceleration; berikning; coachning; elevers upplevelse;

  Sammanfattning : Abstract Specialpedagogiska insatser ska stödja elever i svårigheter och utveckla skolan till en plats där alla elever blir sedda och bemötta utifrån sina behov. Särskilt begåvade elever upplever att de får arbeta i en för långsam arbetstakt och behöver vänta in sina klasskamrater då de skulle kunna få arbeta snabbare och nå längre kunskapsmässigt (Kullander, 2014). LÄS MER