Sökning: "Linnéa Carling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linnéa Carling.

 1. 1. Evaluation of a web-based education program in palliative care

  Master-uppsats,

  Författare :Linnéa Carling; [2023-10-04]
  Nyckelord :Palliative care; continuing education; web-based education; evaluation; Palliativ vård; kompetensutveckling; webbaserad utbildning; utvärdering;

  Sammanfattning : Introduction: To enable continuing education in palliative care among health professionals, a web-based education program was launched in a Swedish county. Such an extensive investment needs to be evaluated. LÄS MER

 2. 2. En arbetsprocess för effektivisering av material- och informationsflöden : En studie kring flöden till och från produktion i ett tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Emma Jönsson; Linnea Carling; [2022]
  Nyckelord :Arbetsprocess; effektivitet; kontinuerliga förbättringar; tillverkande företag; materialflöde; informationsflöde; materialhantering; effektiviseringsarbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER