Sökning: "tillverkande företag"

Visar resultat 1 - 5 av 492 uppsatser innehållade orden tillverkande företag.

 1. 1. Covid-19 och dess påverkan på tillverkande företag Hur har ett tillverkande företag hanterat pandemin och dess utmaningar?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Rehnman; Albin Ternstrand; [2021-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The goal of the study is to examine the effect Covid-19 has had on manufacturing companies.It begins with a review of how the supply chains have tackled earlier disturbances and thepotential implications that can follow. LÄS MER

 2. 2. Implementering av Lean med hjälp av värdering, principer och verktyg i ett mindre tillverkande företag : En fallstudie på Ackert Reklam AB

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :John Larsson; [2021]
  Nyckelord :Lean Implementation; Lean Manufacturing; Lean tools; SME; 7 mudas;

  Sammanfattning : I dagens arbetsklimat uppstår hela tiden olika utmaningar för tillverkande företag och organisationer. Ökad konkurrens, utvecklingar av olika tillverknings- och informationstekniker samt alltmer krävande kunder är några av utmaningarna. LÄS MER

 3. 3. Increasing Commitment during PLM Implementation through Change Management : A Case Study at Dassault Systèmes

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Oscar Cleve; Aleks Durowicz; [2021]
  Nyckelord :change management; organizational change management; commitment; commitment to change; PLM; Product Lifecycle Management; PLM implementation; 3DS; Dassault Systèmes; förändringsledning; engagemang; engagemang till förändring; PLM; Product Lifecycle Management; PLM implementation; 3DS; Dassault Systèmes;

  Sammanfattning : Product Lifecycle Management (PLM) is a way for manufacturing companies to counter the challenge of managing product information through its lifecycle. Change management is often overlooked during PLM implementations. This can lead to project failure and negative consequences for organizations. LÄS MER

 4. 4. Ledtidsreducering genom planering av batchstorlekar och ställ.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Dennis Mårtensson; Jakob Norberg; [2021]
  Nyckelord :Ledtidsreducering; batchstorlekar; ställ;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är baserad på de brister inom ledtid och hantering av batchstorlekar och ställ som finns på Amokabel som är ett medelstort tillverkande företag i Småland. Författarna vill med denna rapport påvisa sambandet mellan batchstorlekar, ledtid och produktionsstopp. LÄS MER

 5. 5. Hur ska företag navigera i ett hav av teknologi? : En studie om hur tillverkande företag bör identifiera passande spårbarhet i sin produktion

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Matilda Juterot; Alicia Eriksson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER