Sökning: "tillverkande företag"

Visar resultat 1 - 5 av 473 uppsatser innehållade orden tillverkande företag.

 1. 1. Increasing Commitment during PLM Implementation through Change Management : A Case Study at Dassault Systèmes

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Oscar Cleve; Aleks Durowicz; [2021]
  Nyckelord :change management; organizational change management; commitment; commitment to change; PLM; Product Lifecycle Management; PLM implementation; 3DS; Dassault Systèmes; förändringsledning; engagemang; engagemang till förändring; PLM; Product Lifecycle Management; PLM implementation; 3DS; Dassault Systèmes;

  Sammanfattning : Product Lifecycle Management (PLM) is a way for manufacturing companies to counter the challenge of managing product information through its lifecycle. Change management is often overlooked during PLM implementations. This can lead to project failure and negative consequences for organizations. LÄS MER

 2. 2. Hur anställda påverkas vid implementering av industri 4.0 i tillverkande företag

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Randy Shamorad; Beraz Omar; [2021]
  Nyckelord :Industri 4.0; Internet of Things; Big Data; Smarta fabriker; Cloud Computing; Cyber Security; Connectivity och Additive Manufacturing.;

  Sammanfattning : Det blir viktigare för företag att tillämpa lyckade implementeringar på arbetsplatser. Detta för att kunna matcha den ökande standarden som företag ställs inför. Företaget pressas därför från flera olika fronter. Teknologier kan därför implementeras som en del av industri 4. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning och nulägesanalys av materialflöde

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Edward Finstorp; [2021]
  Nyckelord :logistik; materialhantering; materialförsörjning; lean;

  Sammanfattning : Introduction: The purpose of the introduction is to provide a description of the background and problem related to logistics in manufacturing companies to develop a deeper understanding in why this subject is important for today’s businesses. The aim for the thesis is to investigate an internal material flow that starts with unloading and ends with point of use, in order to provide suggestions for improvement based on theories on Lean and material handling. LÄS MER

 4. 4. Etablering av strategier och rutiner för seriestorlekar : En fallstudie på Företag X

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Karl Vinberg; Lukas Klevtun; [2021]
  Nyckelord :Demand patterns; EBQ formula; EOQ formula; Injection molding; Gantt chart; Capacity limitation; Newsvendor formula; Power of Two; Single- stage production system.; Efterfrågemönster; EBQ-modellen; EOQ-modellen; Formsprutning; Gantt-Schema; Kapacitetsbegränsning; Newsvendor; Power of Two; Single-stage production system.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to identify, design and apply a method for operational production planning. The purpose of the method is that it takes into account the respective demand patterns of the articles, which determines the choice of calculation model and that the method also takes into account the production capacity limitation set. LÄS MER

 5. 5. Att överkomma dödens dal Tillverkarnas krav som startups behöver veta för ett affärsmässigt samarbete

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Rajisan Yoharajah; Stefan Ninkovic; [2021]
  Nyckelord :Startups; Valley of Death; Scaleups; Innovation; Swedish Innovation System; Manufacturing company; Startups; Dödens dal; Uppskalning; Innovation; Svenska Innovationssystemet; Tillverkande Företag;

  Sammanfattning : Ett växande samhälle kräver ständigt behov av nya tekniska lösningar och innovationer för att fylla samhällets behov och dess fortsatta utveckling. I Sverige förekommer brister i innovationssystemet, där stöd till mindre bolag och för uppskalning är bristfälliga. LÄS MER