Sökning: "continuing education"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade orden continuing education.

 1. 1. Diabetes typ lätt? : En kvalitativ studie om lärares upplevelse av hanteringen av elever med diabetes typ 1 i undervisningen av ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Dana Najafi; Ruocco Ludvig; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med denna studie är att undersöka lärares upplevelse av hanteringen av elever med diabetes typ 1 (benämns fortsättningsvis T1D) i undervisningen av idrott och hälsa. För att besvara studiens syfte användes tre frågeställningar:  1.     Hur upplever lärare arbetet med elever med T1D? 2. LÄS MER

 2. 2. Digitala medier och lärande : En kvalitativ studie om lärares upplevelser av digitala medier i skolan kopplat till elevers lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Adnan Degirmenci; Sebastian Holmgren Celander; [2024]
  Nyckelord :Digitala medier och lärande; kvalitativ studie; lärares upplevelser; digitalisering i utbildning; elevers lärande; pedagogisk teknik; fortbildning i digitala medier;

  Sammanfattning : Purpose and research questions: The purpose of the study is to investigate how digitization has affected the learning of students from a teacher’s perspective and their experiences. The study examines pros and cons as well opportunities and challenges with digital media. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of a web-based education program in palliative care

  Master-uppsats,

  Författare :Linnéa Carling; [2023-10-04]
  Nyckelord :Palliative care; continuing education; web-based education; evaluation; Palliativ vård; kompetensutveckling; webbaserad utbildning; utvärdering;

  Sammanfattning : Introduction: To enable continuing education in palliative care among health professionals, a web-based education program was launched in a Swedish county. Such an extensive investment needs to be evaluated. LÄS MER

 4. 4. Intrauterin fosterdöd : Barnmorskors erfarenheter av förlossning med intrauterin fosterdöd - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Melissa Hansell; Caroline Fast; [2023]
  Nyckelord :Barnmorskor; bemötande; intrauterin fosterdöd; stöd; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningar med intrauterin fosterdöd kan vara en utmanande uppgift för barnmorskor. Barnmorskor kan känna sig oförberedda och sakna verktyg inför att handha en förlossning med intrauterin fosterdöd. LÄS MER

 5. 5. Unconditional cash transfers to single mothers effective for child education? – Using a historical policy experiment

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Unconditional cash transfers; needs-based cash grants; welfare targeting; human capital development accumulation; skill formation technology; regression kink design;

  Sammanfattning : In this thesis, I examine whether unconditional cash transfers to poor femaleheaded households have an effect on children’s educational attainment. Using a historical Swedish child allowance policy that targeted unconditional cash transfers to widow mothers with an income below a poverty threshold, I lay out a credible identification strategy, to test the hypothesis with a regression kink design. LÄS MER