Sökning: "Lisa Hedvall"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lisa Hedvall.

 1. 1. Capacity dimensioning of operations capacity in manufacturing companies

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Kristina Sollander; Lisa Hedvall; [2016]
  Nyckelord :Capacity dimensioning; Sales and Operations Planning; Capacity strategy; Capacity management; Responsiveness; Efficiency;

  Sammanfattning : Purpose:To investigate how managers work with capacity dimensioning and what the main challenges are in order to balance efficiency and responsiveness in the continuous operations, as well as investigate what patterns and trends that can be identified within the capacity dimensioning approach.Methodology:A multiple case study was conducted including 14 manufacturing companies. LÄS MER

 2. 2. Lagerstyrning vid varierad efterfrågan : minimering av lagerförings- och ordersärkostnader

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Lisa Hedvall; Emma Mattson; [2015]
  Nyckelord :Varied demand; inventory control; safety stock calculation; inventory management; Varierad efterfrågan; lagerstyrning; säkerhetslagerberäkning; lagerstyrningsmetod;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte - Syftet med denna studie är att bidra till ökad förståelse för hur lager kan styras när varierad efterfrågan förekommer. För att uppnå syftet är målet med studien att sammanställa processer som underlättar för lagerstyrning vid varierad efterfrågan. LÄS MER

 3. 3. Attityder till suicidalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Moa Gambe; Josefin Hedvall Göransson; Lisa Viking; [2008]
  Nyckelord :Attityder; Omvårdnad; Sjuksköterskor; Sjukvårdspersonal; Suicidalitet;

  Sammanfattning : Självmord är ett stort folkhälsoproblem som på grund av tabun och myter ägnas allt för lite uppmärksamhet. Attityder påverkar människors tankar, känslor och handlingar. Syftet med studien var att belysa sjukvårdspersonalens attityder till suicidalitet och hur attityderna påverkar omvårdnaden av suicidala patienter. LÄS MER