Sökning: "Livia Ramström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Livia Ramström.

  1. 1. Jakten på följare : en studie om unga vuxnas syn på hur Instagramanvändning genererar social status

    L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Livia Ramström; Emma Helton; [2018]
    Nyckelord :Instagram; Sociala medier; Goffman; Intryckshantering; Celebriteter; Självbekräftelseteori; Cultural Sciences;

    Sammanfattning : Idag tar både kändisar och icke-kända personer del av den sociala plattformen Instagram. Denna uppsats kommer att undersöka hur det finns en social status offline i att ha många följare och likes hos den vanliga användaren då kända personer har mer social status och därmed syns mer på Instagram. LÄS MER