Sökning: "Ljusbågsugn"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Ljusbågsugn.

 1. 1. The Effects of ETS & CBAM on Cost Differences in the European Steel Industry : A Case Study on Swedish and German Long Engineering Steel Manufacturers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Tim Fahlstedt; Oliver Håkansson; [2022]
  Nyckelord :ETS; CBAM; Carbon Leakage; Steel; EAF; Scrap; Cost Predictions.; ETS; CBAM; Koldioxidläckage; Stål; Ljusbågsugn; Skrot; Kostnadsanalys.;

  Sammanfattning : To combat anthropogenic climate change and comply with the Paris Agreement, the EU has previously introduced its Emissions Trading System (ETS) and has now also proposed a Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). While these tools may reduce emissions within the EU, and in some cases, even in other countries, they can also affect European industries in unpredictable and sometimes negative ways. LÄS MER

 2. 2. Optimering av kalkinjektion för ljusbågsugn

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Marcus Brunzell; Simon Öhlund Engvall; [2022]
  Nyckelord :Electrical Arc Furnace; Ljusbågsugn;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar Kandidatarbete i maskinteknik som utfördes mot Outokumpu Stainless AB, Avesta. Syftet med arbetet var att optimera placeringen för kalkinjektionen som inte sitter optimalt placerat ur ett processoptimeringsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Elkvalitet i industrinät : Snabba spänningsvariationerns påverkan på elektrisk utrustning

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Joakim Sköld; [2021]
  Nyckelord :Power quality; voltage fluctuation; flicker; reactive power compensation; industrial network; Elkvalitet; snabba spänningsvariationer; flimmer; reaktiv effektkompensering; industrinät;

  Sammanfattning : Elkvalitet beror på flera olika faktorer, exempelvis kortvarig spänningshöjning, kortvarig spänningssänkning, snabba spänningsvariationer (flimmer), spänningssprång, transienter, övertoner eller spänningsosymmetri. Den vanligaste åtgärden för att förbättra elkvaliteten i ett industrinät med ljusbågsugn och höga nivåer av snabba spänningsvariationer är att använda sig av reaktiv effektkompensering. LÄS MER

 4. 4. Återanvändande av skärslagg som råmaterial i ljusbågsugnen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Robin Thun Salguero; [2020]
  Nyckelord :Electric arc furnace; Cutting residue; Residues; Briquetting; Ljusbågsugn; Skärslagg; Restprodukter; Brikettering;

  Sammanfattning : Sandvik produces about 230 000 tonnes of steel annually by melting in an electric arc furnace, where more than 90% of this steel is casted via continuous casting. When the strands are cast, these strands will be cuts to specific lengths with 2 cm thick cuts by using gas and iron powder. LÄS MER

 5. 5. Usage of Natural Gas in Modern Steel-making : A Financial and Environmental Evaluation of Available Steel-making Technology in Sweden

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :William Wadbrant; [2020]
  Nyckelord :Direct Reduction; Iron sponge; Natural gas; LNG; DRI; Midrex; HYL; Electrical Arc Furnace; Blast furnace; Oxygen Converter; Capital expenditure; Modern Steelmaking; HYBRIT; Direkt reduktion; Järnsvamp; Naturgas; LNG; Hållbarhet; Koldioxidutsläpp; Växthusgaser; Midrex; HYL; Ljusbågsugn; Masugn; LD-Konverter; Kapital investering; Modern Ståltillverkning; HYBRIT;

  Sammanfattning : A method of producing steel that is not used in Sweden today is direct reduction using natural gas, a method which could has enormous potential in the future of steelmaking. Historically, steelmaking prioritized productivity and profitability. LÄS MER