Sökning: "Louise Amundsson-Öhgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Louise Amundsson-Öhgren.

  1. 1. Den som ger sig in i (kär)leken får (kär)leken tåla. En kvalitativ studie om hur mäns våld mot kvinnor i nära relation legitimeras och konstrueras på Flashback.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Ebba Willenhag; Louise Amundsson-Öhgren; [2020-05-07]
    Nyckelord :violence against women; domestic violence; legitimization; flashback;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how men’s physical domestic violence against women is being legitimized and constructed on various threads in the forum “Flashback”. Three main questions have been investigated; how do writers find violence and how is their understanding of violence?, what arguments are being used to legitimize men’s psysical domestic violence against women? and how is perpetrators and victims constructed in those threads on “Flashback”? This study is based on five threads found in the forum “Flashback” and has then been analysed using thematic analysis. LÄS MER