Den som ger sig in i (kär)leken får (kär)leken tåla. En kvalitativ studie om hur mäns våld mot kvinnor i nära relation legitimeras och konstrueras på Flashback.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: The purpose of this study was to examine how men’s physical domestic violence against women is being legitimized and constructed on various threads in the forum “Flashback”. Three main questions have been investigated; how do writers find violence and how is their understanding of violence?, what arguments are being used to legitimize men’s psysical domestic violence against women? and how is perpetrators and victims constructed in those threads on “Flashback”? This study is based on five threads found in the forum “Flashback” and has then been analysed using thematic analysis. The results of this study showed that the understanding of violence is in general narrow since the writers only writes about physical, sexual and psychological violence without mentioning other kinds of violence such as economical violence. The results also showed that arguments such as “the woman’s behaviour”, “it’s her choice to live with a violent man” and “the woman wants a violent man” are being used to legitimize men’s violence against women. The results also showed that perpetrators have been constructed as men that are violent and superior whilst victims has been constructed as weak subordinate women.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)