Sökning: "Intensivvårdssjuksköterskor 2012"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Intensivvårdssjuksköterskor 2012.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda barn på en allmän intensivvårdsavdelning : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Marie Backlund; Caroline Hannuksela Axelsson; [2016]
  Nyckelord :Barn; intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Barnintensivvårdplatserna i landet är få och finns endast på fyra av landets sjukhus. Det innebär att ungefär hälften av de kritiskt sjuka barnen i behov av intensivvård vårdas på allmän intensivvårdsavdelning, där sjuksköterskornas främsta kompetensområde är vård av vuxna med begränsad erfarenhet av barns specifika fysiologiska, psykologiska och omvårdnadsmässiga behov. LÄS MER

 2. 2. Att vårda patienter på IVA efter suicidförsök - ett sjuksköterskeperspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Martin Lindeborg; Caroline Mörck; [2014-07-02]
  Nyckelord :Attempted suicide; intensive care; caring; attitudes; perceptions;

  Sammanfattning : Introduktion: 2012 begicks c:a 1500 suicid i Sverige och antalet suicidförsök ökar. En del av de patienter som försökt ta sitt liv behöver intensivvård. Tidigare forskning pekar på att det är svårt att vårda och bemöta patienter som försökt begå suicid. LÄS MER

 3. 3. Intensivvårdsjuksköterskors upplevelser av att vårda barn på en allmän intensivvårdsavdelning : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Johanna Eldh; Marie Westberg; [2013]
  Nyckelord :Children; experiences; intensive care; intensive care nurses; qualitative content analysis; Barn; intensivvård; intensivvårdssjuksköterskor; kvalitativ innehållsanalys; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: En intensivvårdsavdelning [IVA] avsedd för barn kan saknas på ett mindre sjukhus, vilket gör att många barn vårdas på allmän IVA tillsammans med vuxna patienter. År 2012 vårdades 2709 barn i Sverige mellan 0-18 år, på en allmän IVA. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdssjuksköterskors uppfattningar av inre och yttre resurser i vården av våldsbrottsoffer

  Magister-uppsats,

  Författare :Linus Petri; Sara Hellström; [2012-06-21]
  Nyckelord :Victims of violence; Intensive care; Nurse; Perception; Resources;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING: Bakgrund: Det ökade våldet i samhället leder till att en patientkategori blir allt vanligare på våra intensivvårdsavdelningar; våldsbrottsoffer. Det föreligger en brist på studier som beskriver hur intensivvårdssjuksköterskor hanterar dessa situationer för att ge sina patienter bästa möjliga vård. LÄS MER

 5. 5. ”Man åker på en smäll även om det var så att patienten inte menade det” : En fokusgruppsintervju med intensivvårdsjuksköterskor

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Carina Bager; Karolina Svensson-Raskh; [2012]
  Nyckelord :Experiences; intensive care nurses; perceptions; violence; Erfarenheter; intensivvårdssjuksköterskor; upplevelser; våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld beskrivs som såväl fysiskt som verbalt våld men även som hot om våld. Det finns ingen entydig definition utan det är en individuell upplevelse. Vårdsektorn är en av de mest utsatta arbetsplatserna för våld och patienten är oftast den som utför våldshandlingen. LÄS MER