Sökning: "Sara Hellström"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Sara Hellström.

 1. 1. KONSEKVENSER AV ARBETSRELATERAT VÅLD MOT SJUKSKÖTERSKOR.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Hellström; Gabriella Ottosson; [2018-01-25]
  Nyckelord :arbetsrelaterat våld; konsekvenser; somatisk vårdavdelning; sjuksköterskans hälsa; vårdrelation;

  Sammanfattning : Arbetsrelaterat våld är ett vanligt förekommande problem inom sjukvården och innefattarsåväl verbalt som fysiskt våld i olika grad. Sjuksköterskan är en särskilt utsatt yrkesgruppmed mycket nära kontakt med patienten. LÄS MER

 2. 2. Vård i livets slutskede : Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erika Hellström; Sara Lernholt; [2018]
  Nyckelord :Children; End of Life Care; Experience; Palliative care; Barn; Palliativ vård; Vård i livets slutskede; Upplevelser och erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård i livets slutskede innefattar lindring av lidande och därmed upplevda symtom. För att uppnå en god palliativ omvårdnad bör vårdpersonalen utgå från de fyra hörnstenarna; symtomlindring, teamarbete, relation och kommunikation samt stöd till närstående. LÄS MER

 3. 3. Nanotechnology Start-ups - Intellectual Property for Generating Value

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Hellström; Sara Nilsson; [2018]
  Nyckelord :nanotechnology; start-up; intellectual property; management; innovation; strategic value; financial value; formal IP; informal IP;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this thesis was to increase the understanding of how formal and informal intellectual property may affect value generation of strategic and financial values within the nanotechnology start-up sector. Method – This study had an inductive approach through a qualitative multi-case study. LÄS MER

 4. 4. Infekterad, oansvarig och avvisad: Hur personer som lever med hiv upplever stigmatisering och diskriminering från hälso- och sjukvårdspersonal

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Hellström; Sara Lundbergh; [2016-06-07]
  Nyckelord :Hiv; stigmatisering; diskriminering; vårdlidande; hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus (hiv) är ett retrovirus som attackerar kroppensimmunceller och bryter ner immunsystemet. Viruset lagras i kroppens arvsmassa vilketinnebär att en hivinfektion inte läker ut spontant. LÄS MER

 5. 5. The pursuit of a business model framework for the sharing economy

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Leonard Bergström; Sara Hellström; Ida Nilros; [2016]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER