Sökning: "Madeleine Löwing"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Madeleine Löwing.

 1. 1. Matematiklärares upplevelser om elevers lässvårigheter i matematiken på högstadiet och på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ingela Holm; Linda Flodén Linda Flodén; [2018]
  Nyckelord :Matematiksvårigheter; lässvårigheter; läsförståelse lärares upplevelser;

  Sammanfattning : Enligt olika PISA-undersökningar under flera år har elevers matematikkunskaper fortsatt att sjunka. Enligt undersökningarna finns det ett högt samband mellan läsning och matematik. Matematik finns överallt och är viktigt i dagens skola. Det är av stor betydelse att eleverna får det lässtöd de behöver i matematiken. LÄS MER

 2. 2. Bråk i matematikläromedel : En jämförande studie mellan svenska och finska läromedel gällande arbetsområdet bråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Axelsson; Grace Heinin; [2017]
  Nyckelord :Matematik; Finska och svenska läromedel; Läromedelsanalys; Undervisning i bråk.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa bråkräkningens roll i den svenska respektive finska skolan genom att undersöka matematiska läromedel för elever. Bråkräkningen är en matematisk baskunskap som ligger till grund för andra områden inom matematiken som algebra, procenträkning samt att de aktuella räknereglerna för decimaltal motsvarar reglerna för bråk (Ma, 1999, s. LÄS MER

 3. 3. Elever som lyckas med sina matematikstudier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Linda Borup; [2008]
  Nyckelord :högpresterande; fallenhet; förmåga; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att få en helhetssyn om hur undervisningen anpassas för högpresterande elever samt hur pedagoger bemöter och stimulerar högpresterande elever för att de skall kunna fortsätta att utvecklas gynnsamt. Enligt skollagen skall dagens skola ge särskilt stöd till elever med särskilda behov, men så är inte fallet då de högpresterande eleverna ofta beskrivs som självgående, som klarar mycket på eget hand och deras karaktäriska drag är intresse, vilja, drivkraft och matematiska förmågor Wahlström (1995). LÄS MER