Sökning: "Läromedelsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 460 uppsatser innehållade ordet Läromedelsanalys.

 1. 1. En del av en helhet. : En läromedelsanalys om del av helhet inom tal i bråkform.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Erica Månsson; [2020]
  Nyckelord :Basläromedel; bråk; del av helhet; läromedel; läromedelsbok; läromedelsanalys; tal i bråkform.;

  Sammanfattning : Elever både i yngre och äldre åldrar visar otillräckliga kunskaper vid inlärningen av tal i bråkform, vilket är ett återkommande mönster genom alla skolår. Läromedelsbok är dominerande i matematikundervisningen i svenska skolor. LÄS MER

 2. 2. Läromedelsanalys av hinduism och buddhism: Orientalism, genus och jämställdhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Sörsäter; [2019]
  Nyckelord :Buddhism; genus; hinduism; jämställdhet; läromedelsanalys; orientalism; religionskunskap; vi- och dem-perspektiv;

  Sammanfattning : Läromedel i religionskunskap på gymnasiet kan vara problematiska att använda. Religionerna hinduism och buddhism framställs ofta som österländska religioner som avviker från den västerländska religiösa normen. Likaså brister många läromedel i genus- och jämställdhetsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Hållbar utveckling : En kvalitativ studie angående relationerna mellan de tre dimensionerna inom hållbar utveckling, utifrån läroplansanalys, läromedelsanalys samt enkätanalys i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Sydén; Kajsa Lönnerholm; [2019]
  Nyckelord :education for sustainable development; early childhood education; Hållbar utveckling grundskolan åk3;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Läsförhståelse i NO-ämnena : En läromedelsanalys av ett läromedel inom fysik och teknik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Erik Lantz; Katarina Magnusson; [2019]
  Nyckelord :CORI-teorin; läromedel; läsförståelse; lässtrategier; NO-ämnena;

  Sammanfattning : Vårt syfte i denna läromedelsanalys är att analysera om, och i så fall hur, ett aktuellt läromedel inom fysik och kemi stödjer elevers utvecklande av läsförståelse. Detta har undersökts genom att kritiskt granska ett utvalt läromedel inom NO-ämnena. Vi har använt oss av kvantitativ analysmetod samt kvalitativ analysmetod. LÄS MER

 5. 5. Genuskonstruktionen i läromedel. : En läromedelsanalys av två läroböcker i årskurs 6 i ämnet svenska

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Niclas Jakobsson; Yama Mehraban; [2019]
  Nyckelord :Genus; läromedelsgranskning; läromedel; Jämställdhet.;

  Sammanfattning : Denna läromedelsanalys tar sin början i tidigare forskning som dels är internationell men också nationell. Läromedel är ett begrepp som har många attribut med sig, denna studien har valt att endast fokusera på fysiska läroböcker. LÄS MER