Sökning: "Läromedelsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 713 uppsatser innehållade ordet Läromedelsanalys.

 1. 1. "Tänk om jag får bli en delfin i nästa liv!" : en läromedelsanalys i religion med fokus på årskurs 1-3

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Hägglund; Matilda Alstéus; [2022]
  Nyckelord :religionsundervisning; läromedel; Grimmitt; Jackson; Kjeldsen; religionsdidaktik; lära om; lära av;

  Sammanfattning : Religionsämnet är komplext och undervisas till stor del med hjälp av textböcker för de yngre eleverna. Därför analyseras två läromedel i religionsundervisning i årskurs 1–3 i studien. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors representation i läroböcker inom samhällsvetenskap - en forskningsöversikt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rezan Pasho; Emma Cimmerback; [2022]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; läroböcker; samhällskunskap; kön; jämställdhet; representation;

  Sammanfattning : The aim of the following essay has been to examine what previous research has revealed about how women get represented in textbooks in social studies. With the help of a literature search, 10 different research papers have been used to answer the purpose of the essay. LÄS MER

 3. 3. Kvinnlig representation i läromedel för samhällskunskap i gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lina Damgaard; Kelmeni Kastriot; [2022]
  Nyckelord :Nyckelord: jämställdhet; kvinnlig representation; läromedel; läromedelsanalys; läroplan; samhällskunskap; textanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen bygger problemformuleringar som ämnar undersöka hur den kvinnliga representationen i läromedel i samhällskunskap för gymnasiet ser ut. Samt om det över tid hade blivit någon förändring. Fyra textböcker har analyserats med Hirdmans teori om genussystemet och maskulin hegemoni som teoretisk grund. LÄS MER

 4. 4. Formellt språk, informellt språk och symbolspråk imatematik åk 5 : En läromedelsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Nadia Bergstedt; [2022]
  Nyckelord :Matematikundervisning; Vardagsspråk; Matematiskt språk; Informellt språk; Formellt språk; Symbolspråk Språkteori; Skolspråk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt olika typer av språk används i läromedel i matematik. Den forskningsfråga som studien söker svar på är: Hur används informellt språk, formellt språk och symbolspråk i två läromedel inom matematik riktade mot årskurs 5? Studien bygger på delar av den forskning som finns inom området matematiska språk och vardagsspråk. LÄS MER

 5. 5. Är det en likhet eller inte? : En läromedelsanalys i grundskolans tidiga år med fokus på likhetstecknet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Sofie Brännlund; [2022]
  Nyckelord :Ekvationstyper; matematik; operationell- och relationell förståelse;

  Sammanfattning : Likhetstecknet är ett grundläggande begrepp inom matematiken. I denna studie är två  olika elevböcker inom matematik analyserat, Mera favorit matematik och Livet i Mattelandet. Syftet med studien var att analysera hur likhetstecknet introduceras samt hur de olika elevböckerna i fortsättningen behandlar likhetstecknet. LÄS MER