Sökning: "Läromedelsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 821 uppsatser innehållade ordet Läromedelsanalys.

 1. 1. En läromedelsanalys om tankesätt och strategier relevanta för räknesättet subtraktion

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Joel Bergstrand; Hanna Johansson; [2023-09-20]
  Nyckelord :Svenska läromedel; subtraktion; subtraktionsstrategier; tankesätt och kognitiv förmåga;

  Sammanfattning : I Sverige utförs Nationella Prov i årskurs tre och resultaten från dessa visar att elever har större svårigheter med Delprov F, som testar elevernas kunskaper i skriftliga räknemetoder, i jämförelse med andra delprov. Även räknesättet subtraktion visar sig vara ett svårare räknesätt för elever i svensk skola. LÄS MER

 2. 2. Skolans främsta uppgift En kvalitativ innehållsanalys av demokratiskildringar i läroböcker för samhällskunskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marcus Löwgren; [2023-06-15]
  Nyckelord :Samhällskunskap; demokrati; läroböcker; demokratimodeller; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Att lära ut och främja demokrati är en viktig del av undervisningen i skolämnet samhällskunskap. Från statsvetenskapligt håll har det dock påpekats att begreppet ’demokrati’ kan definieras på flera olika sätt. LÄS MER

 3. 3. Teknikundervisningens bild av internet som system : Tematisk analys av läromedel för gymnasiekursen Teknik 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Magnus Hagström; [2023]
  Nyckelord :internet; teaching technology; technology didactics; technological literacy; textbook analysis; curriculum emphasis; educational focus; systems language; companion meanings.; internet; teknikundervisning; teknikdidaktik; läromedelsanalys; bildningsemfaser; bildningsfokus; systemspråk; följemeningar.;

  Sammanfattning : Teknik är nära sammanflätad med människan och internet med sin kraftfulla infrastruktur påverkar oss dagligen. Trots detta reflekterar vi sällan över det och beskriver systemet vagt och med grova förenklingar. LÄS MER

 4. 4. Funktionsbegreppet och dess representation i gymnasieskolan: en läromedelsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Carl Odlander; [2023]
  Nyckelord :gymnasieskola; funktioner; läromedelsanalys; matematik; representationsformer; semiotik.;

  Sammanfattning : Då man arbetar med matematiska funktioner i gymnasieskolan är dess olika representationsformer viktiga. Delvis då detta är en del av kursinnehållet, men också då detta är effektivt för inlärning. Vidare så vilar matematikundervisningen i stor grad på dess läromedel. LÄS MER

 5. 5. Digitala verktyg i digitala läromedel : En kvalitativ läromedelsanalys av hur digitala verktyg integreras i digitala läromedel för matematik i årskurs sju.

  L3-uppsats,

  Författare :Christoffer Almqvist; Johanna Löfberg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER