Sökning: "Magnus Geber"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Magnus Geber.

  1. 1. Bankfusioner : En strategi som är belönande - Eller ett förfarande som kan bli förödande

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

    Författare :Per Geber; Magnus Granlund; [2000]
    Nyckelord :Business and economics; bankfusioner; fusionsmotiv; strategi; synergieffekter; Ekonomi;

    Sammanfattning : Bakgrund: På senare år har det blivit allt vanligare att bankföretag utannonserar sina intentioner att slå sig samman eller köpa upp andra banker. Ett antal empiriska undersökningar, som även får stöd ifrån vissa ämnesforskare, visar dock att bankfusioner ofta inte leder till de positiva effekter som man hoppats på. LÄS MER