Sökning: "Maja Bo Jansböl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maja Bo Jansböl.

  1. 1. Äldre och sexualitet

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Maja Bo Jansböl; Paulina Bogdanski; [2010]
    Nyckelord :Elderly; sexuality; experience; nursing staff; communication; äldre; sexualitet; upplevelse; omvårdnadspersonal; kommunikation;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet var att beskriva äldre patienters upplevelse av sin sexualitet samt att beskriva utmaningar i kommunikationen mellan omvårdnadspersonal och äldre patienter kring sexuella problem. Metod: Det var en systematisk litteraturstudie. LÄS MER