Sökning: "Manifa"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Manifa.

  1. 1. Kom med oss! - Med bara gatorna kvar. En studie av den kvinnliga protestkulturen i Polen

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

    Författare :Ania Szczeklik; [2019-07-09]
    Nyckelord :protestkultur; Czarny Protest; Manifa; feminism; motstånd; offentliga rum; demokrati;

    Sammanfattning : This thesis investigates why and how Polish women use demonstrations as a way of participating in political and social life in Poland. The aim is to explore the role of public spaces in construction of and/ or sustaining democracy. LÄS MER