Sökning: "Marcus Åhl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcus Åhl.

  1. 1. Arch : Att utveckla ett digitalt planritningsverktyg

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Julia Ohlsson Orell; Gustav Elmqvist; Marcus Åhl; Isak Toivanen; Viktor Andersson; Ville Kniivilä; Yana Dashchechka; [2022]
    Nyckelord :Bygglov; webbsida; planritningar;

    Sammanfattning : Denna rapport behandlar resultaten och erfarenheterna från det arbete som sju studenter utförde under vårterminen 2022 som en del av kursen TDDD96 – Kandidatprojekt i programvaruutveckling vid Linköpings universitet. Syftet med projektet var att vidareutveckla programmet Arch, som är en webbapplikation vars mål är att privatpersoner på ett enkelt sätt ska kunna skapa underlag för bygglovsansökningar. LÄS MER