Sökning: "Maria Zackrisson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Zackrisson.

 1. 1. Den sången vill jag sjunga! : tankar om en instudering av Carissimis Lamento di Maria Stuarda

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Ida Zackrisson; [2016]
  Nyckelord :instudering; sång; självförtroende; motivation; Carissimi; övning;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen kommer jag att fördjupa mig i en instudering av ett stycke, Lamento di Maria Stuarda, av Carissimi. Instuderingen genomfördes inför min examenskonsert. Efter en kortare bakgrund om stycket och dess ursprung följer en genomgång av hur instuderingen gick till. LÄS MER

 2. 2. Hållbar utveckling. En studie i hur gymnasieelever ser på hållbar utveckling i samband med en miljövecka

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Ing-Marie Lagnéus; Maria Resenius; Ann-Chatrin Zackrisson; [2010-09-06]
  Nyckelord :hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett aktuellt ämne som inte längre kan förbises pga. diverse orsaker som tidsbrist, ekonomiska resurser och ren bekvämlighet, som kan utgör hinder för den enskilda konsumenten. Naturen, miljön och vår omvärld låter inte vänta på sig. Världen har förbrukat mycket av våra gemensamma resurser. LÄS MER