Sökning: "Maria kull"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria kull.

 1. 1. Patienters upplevelser av bedsiderapportering inom slutenvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabella Kull; Maria Teshome; [2020]
  Nyckelord :Bedside; Patient; Personcentrering; Slutenvård; Överrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund  Kommunikation är en viktig del av vården, framför allt vid överrapporteringar som sker flera gånger dagligen mellan vårdpersonalen. Bristande kommunikation kan leda till allvarliga konsekvenser, för att göra vården säkrare har det därför utvecklats flera olika rapporteringsverktyg som kan tillämpas inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Analyses of Metabolic Dynamics in Saccharomyces cerevisiae

  Kandidat-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Alexander Axelsson; Maria Bånkestad; Viktor Kull; Jesper Welander; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis conducts a study on the stability of steady states in theglycolysis of in silico models of Saccharomyces cerevisiae. Such un-controlled models could reach unstable steady states that are unlikelyto occur in vivo. Little work has previously been done to examinestability of such models. LÄS MER