Sökning: "Marielle Fellman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Marielle Fellman.

 1. 1. Nordiska autonoma öar : En komparativ studie av autonomierna Åland och Färöarna

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Marielle Fellman; [2013]
  Nyckelord :Autonomi; regioner; Åland; Färöarna; ramlag; konstitutionell lag;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ komparativ studie av autonomierna Åland och Färöarna. Frågeställningen för uppsatsen har varit att undersöka vilka likheter och skillnader det finns mellan Ålands och Färöarnas självstyrelser, för att se om Färöarnas typ av självstyrelse kan vara en förebild för Åland. LÄS MER

 2. 2. Bland kobbar och skär : En komparativ studie av levnadsförhållanden i Ålands och Stockholms skärgård

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Marielle Fellman; [2012]
  Nyckelord :Skärgård; befolkningsutveckling; sysselsättning; kommunikationer; hälsovård;

  Sammanfattning : Detta är en jämförande studie av levnadsförhållandena, samt befolkningsutvecklingen i Ålands och Stockholms skärgårdar. ... LÄS MER

 3. 3. Den stora barnförflyttningen från Finland till Sverige 1939-1946 : En studie av förflyttningens organisering i Sverige och Finland

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Marielle Fellman; [2010]
  Nyckelord :Krigsbarn; Barnförflyttning;

  Sammanfattning : Studie över barnförflyttningen mellan Finland och Sverige under Vinterkriget och Fortsättningskriget .... LÄS MER