Sökning: "Marika Wallqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marika Wallqvist.

  1. 1. Att förlora ett bröst- att förlora en del av sig själv : En litteraturbaserad studie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

    Författare :Marika Wallqvist; Evelina Pettersson; [2014]
    Nyckelord :Body image; Breast cancer; Experience; Identity; Mastectomy; Bröstcancer; Identitet; Kroppsbild; Mastektomi; Upplevelser;

    Sammanfattning : Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige. Mastektomi är ett kirurgiskt ingrepp där hela bröstet opereras bort och detta är en vanlig behandling vid bröstcancer. Att förlora ett bröst kan innebära stora förändringar i kvinnans kroppsbild och identitet. LÄS MER